آخرین اخبار : 

آموزش بافت سارافون

سایز :s – m – l – xl – xxl
مقدار کاموا : ۴۵۰-۴۵۰-۴۰۰-۳۵۰-۳۵۰ گرم
ضخامت کاموا : ۱۳ دانه و ۱۵ رج با بافت ساده = ۱۰*۱۰ سانت …… ۱۷ دانه و ۳۳ رج با بافت رکن = ۱۰*۱۰
سانت
میل گرد شماره ۸ و ۵ با سیم ۸۰ سانتکم کردن قبل از علامت : ۲ تا یکی
کم کردن بعد از علامت : اگر دانه بعدی به زیر است آنرا نبافته به میل بگیرید ، ۱ زیر ، دانه ای که نبافته به میل گرفته بودید را روی دانه ای که از زیر بافته اید بیندازید

اضافه کردن : ژته که سوراخ بیفتد

بافت رکن ( برای گرد بافی {دور}) : ۱ دور از زیر و ۱ دور از رو
بافت رکن (برای بافت با میل ساده) : همه رج از زیر

قسمت تنه : ۳۱۲-۲۸۸-۲۷۲-۲۴۸-۲۳۲ دانه با میل گرد شماره ۸ سربگیرید . ۸ علامت بگذارید به این روش :
علامت ۱ : در شروع دور ……….. بقیه ۷ علامت با ۳۹-۳۶-۳۴-۳۱-۲۹ دانه فاصله بین هر کدام .
۱ دور زیر و ۱ دور رو ، ۱ دور زیر و ۱ دور رو ببافید . حالا ۴ دور از زیر ببافید . در این زمان شروع کنید به کم کردن ۱ دانه در هر طرف علامتهای ۲٫۴٫۶٫۸ در دور های بعد در کل ۳۱-۲۹-۲۹-۲۷-۲۷ بار .
بعد شروع کنید به اضافه کردن ۱ دانه در هر طرف علامتهای ۱٫۳٫۵٫۷ هر ۴ دور یکبار در کل ۱۵-۱۴-۱۴-۱۳-۱۳ بار.
بعد از ۴ دور از زیر ، ۱ دور از رو و حالا ادامه دهید به بافت ساده . وقتی این قسمت حدود ۴۲-۴۱-۴۰-۳۹-۳۸ سانت شد ( از جایی که کوتاهتر است اندازه بگرید) کم کردن واضافه کردن تمام شده است = ۱۸۴-۱۶۸-۱۵۲-۱۳۶-۱۲۰ دانه در دور دارید.

علامتهای ۱ و ۵ را نگه دارید یک قسمت و با میل گرد شماره ۵ به بافت رکن ادامه دهید ( یک علامت دیگر برای علامتهای ۱ و ۵ بگذارید تا از بقیه علامتها قابل تشخیص دادن باشن)
در این زمان ۸-۶-۶-۶-۸ دانه اضافه کنید در سراسر جلو و پشت = ۲۰۰-۱۸۰-۱۶۴-۱۴۸-۱۳۶ دانه ( ۱۰۰-۹۰-۸۲-۷۴-۶۸ دانه در هر قسمت) . وقتی این قسمت ۴۹-۴۸-۴۷-۴۶-۴۵ سانت شد کور کنید ۳ دانه در هز طرف هر دو علامت برای حلقه و این دوقسمت رو جداگانه ببافید و تمام کنید .

پشت : ۹۴-۸۴-۷۶-۶۸-۶۲ دانه . ادامه دهید به بافت رکن . در این زمان برای حلقه ، در هر طرف در شروع رج کور کنید :
۲ دانه ۴-۳-۲-۱-۰ بار ………….. ۱ دانه ۵-۳-۲-۱-۰ بار = ۶۸-۶۶-۶۴-۶۲-۶۲ دانه . وقتی این قسمت ۷۰-۶۸-۶۶-۶۴-۶۲ سانت شد ، کور کنید ۳۰-۲۸-۲۸-۲۶-۲۶ دانه وسط را برای گردن و ۱ دانه کور کنید برای خط گردن در رج بعد =۱۸-۱۸-۱۷-۱۷-۱۷ دانه باقی مانده برای هر سرشانه . وقتی این قسمت ۷۲-۷۰-۶۸-۶۶-۶۴ سانت شد دانه ها را کور کنید.

جلو : ۹۴-۸۴-۷۶-۶۸-۶۲ دانه . ادامه دهید و کور کنید برای حلقه به همان روشی که برای پشت شرح داده شد . وقتی این قسمت ۵۶-۵۴-۵۲-۵۰-۴۸ سانت شد ، دانه ها را به دو قسمت تقسیم کنید از وقط جلو و هر طرف را جداگانه تمام کنید . وقتی که ۶۲-۶۰-۵۸-۵۶-۵۴ سانت شد ، کو کنید تا شکل بگیرد خط گردن ، در شروع همه رج ها در وسط جلو :
۷-۶-۶-۵-۵ دانه ۱ بار ………….. ۲ دانه ۲ بار …………… ۱ دانه ۵ بار . وقتی همه کور کردنها تمام شد ، ۱۸-۱۸-۱۷-۱۷-۱۷ دانه مانده برای هر سرشانه . وقتی این قسمت ۷۲-۷۰-۶۸-۶۶-۶۴ سانت شد همه دانه ها را کور کنید.

قلاب بافی حاشیه :
با قلاب شماره ۴٫۵ یک دور ، دور حلقه ، یقه و پایین لباس قلاب بزنید .
به این روش : ۱ پایپ بلند ، * ۲ زنجیره ، حدود ۱ سانت اونطرفتر قلاب را وارد کنید ، ۱ پایه بلند *
تکرار کنید * تا * و تمام کنید با ۱ دانه sl در اولین پایه بلند
در بالای لباس در طرف راست یک جادمه بگذارید به این روش : ۱ پایه بلند در گوشه ، ۱۰ زنجیره ، ۱ sl در پایه بلندی که درگوشه زده بودیم
یک دکمه هم در سمت چپ بدوزید

sl : قلاب رو توی زنجیره اول یه دونه می گیریم بعد نخ رو از داخل دوتا حلقه رد میکنیم

سایز :s – m – l – xl – xxl
مقدار کاموا : ۴۵۰-۴۵۰-۴۰۰-۳۵۰-۳۵۰ گرم
ضخامت کاموا : ۱۳ دانه و ۱۵ رج با بافت ساده = ۱۰*۱۰ سانت …… ۱۷ دانه و ۳۳ رج با بافت رکن = ۱۰*۱۰
سانت
میل گرد شماره ۸ و ۵ با سیم ۸۰ سانت

کم کردن قبل از علامت : ۲ تا یکی
کم
کردن بعد از علامت : اگر دانه بعدی به زیر است آنرا نبافته به میل بگیرید
، ۱ زیر ، دانه ای که نبافته به میل گرفته بودید را روی دانه ای که از زیر
بافته اید بیندازید

اضافه کردن : ژته که سوراخ بیفتد

بافت رکن ( برای گرد بافی {دور}) : ۱ دور از زیر و ۱ دور از رو
بافت رکن (برای بافت با میل ساده) : همه رج از زیر

قسمت تنه : ۳۱۲-۲۸۸-۲۷۲-۲۴۸-۲۳۲ دانه با میل گرد شماره ۸ سربگیرید . ۸ علامت بگذارید به این روش :
علامت ۱ : در شروع دور ……….. بقیه ۷ علامت با ۳۹-۳۶-۳۴-۳۱-۲۹ دانه فاصله بین هر کدام .
۱
دور زیر و ۱ دور رو ، ۱ دور زیر و ۱ دور رو ببافید . حالا ۴ دور از زیر
ببافید . در این زمان شروع کنید به کم کردن ۱ دانه در هر طرف علامتهای
۲٫۴٫۶٫۸ در دور های بعد در کل ۳۱-۲۹-۲۹-۲۷-۲۷ بار .
بعد شروع کنید به اضافه کردن ۱ دانه در هر طرف علامتهای ۱٫۳٫۵٫۷ هر ۴ دور یکبار در کل ۱۵-۱۴-۱۴-۱۳-۱۳ بار.
بعد
از ۴ دور از زیر ، ۱ دور از رو و حالا ادامه دهید به بافت ساده . وقتی این
قسمت حدود ۴۲-۴۱-۴۰-۳۹-۳۸ سانت شد ( از جایی که کوتاهتر است اندازه بگرید)
کم کردن واضافه کردن تمام شده است = ۱۸۴-۱۶۸-۱۵۲-۱۳۶-۱۲۰ دانه در دور
دارید.

علامتهای ۱ و ۵ را نگه دارید یک قسمت و با میل گرد شماره ۵
به بافت رکن ادامه دهید ( یک علامت دیگر برای علامتهای ۱ و ۵ بگذارید تا
از بقیه علامتها قابل تشخیص دادن باشن)
در این زمان ۸-۶-۶-۶-۸ دانه
اضافه کنید در سراسر جلو و پشت = ۲۰۰-۱۸۰-۱۶۴-۱۴۸-۱۳۶ دانه (
۱۰۰-۹۰-۸۲-۷۴-۶۸ دانه در هر قسمت) . وقتی این قسمت ۴۹-۴۸-۴۷-۴۶-۴۵ سانت شد
کور کنید ۳ دانه در هز طرف هر دو علامت برای حلقه و این دوقسمت رو جداگانه
ببافید و تمام کنید .

پشت : ۹۴-۸۴-۷۶-۶۸-۶۲ دانه . ادامه دهید به بافت رکن . در این زمان برای حلقه ، در هر طرف در شروع رج کور کنید :
۲
دانه ۴-۳-۲-۱-۰ بار ………….. ۱ دانه ۵-۳-۲-۱-۰ بار = ۶۸-۶۶-۶۴-۶۲-۶۲
دانه . وقتی این قسمت ۷۰-۶۸-۶۶-۶۴-۶۲ سانت شد ، کور کنید ۳۰-۲۸-۲۸-۲۶-۲۶
دانه وسط را برای گردن و ۱ دانه کور کنید برای خط گردن در رج بعد
=۱۸-۱۸-۱۷-۱۷-۱۷ دانه باقی مانده برای هر سرشانه . وقتی این قسمت
۷۲-۷۰-۶۸-۶۶-۶۴ سانت شد دانه ها را کور کنید.

جلو : ۹۴-۸۴-۷۶-۶۸-۶۲
دانه . ادامه دهید و کور کنید برای حلقه به همان روشی که برای پشت شرح
داده شد . وقتی این قسمت ۵۶-۵۴-۵۲-۵۰-۴۸ سانت شد ، دانه ها را به دو قسمت
تقسیم کنید از وقط جلو و هر طرف را جداگانه تمام کنید . وقتی که
۶۲-۶۰-۵۸-۵۶-۵۴ سانت شد ، کو کنید تا شکل بگیرد خط گردن ، در شروع همه رج
ها در وسط جلو :
۷-۶-۶-۵-۵ دانه ۱ بار ………….. ۲ دانه ۲ بار
…………… ۱ دانه ۵ بار . وقتی همه کور کردنها تمام شد ،
۱۸-۱۸-۱۷-۱۷-۱۷ دانه مانده برای هر سرشانه . وقتی این قسمت ۷۲-۷۰-۶۸-۶۶-۶۴
سانت شد همه دانه ها را کور کنید.

قلاب بافی حاشیه :
با قلاب شماره ۴٫۵ یک دور ، دور حلقه ، یقه و پایین لباس قلاب بزنید .
به این روش : ۱ پایپ بلند ، * ۲ زنجیره ، حدود ۱ سانت اونطرفتر قلاب را وارد کنید ، ۱ پایه بلند *
تکرار کنید * تا * و تمام کنید با ۱ دانه sl در اولین پایه بلند
در بالای لباس در طرف راست یک جادمه بگذارید به این روش : ۱ پایه بلند در گوشه ، ۱۰ زنجیره ، ۱ sl در پایه بلندی که درگوشه زده بودیم
یک دکمه هم در سمت چپ بدوزید

sl : قلاب رو توی زنجیره اول یه دونه می گیریم بعد نخ رو از داخل دوتا حلقه رد میکنیم

, , , , , , ,
  1. صدف گفت:

    خیلی خوب بود ممنون

  2. sevel zavvar گفت:

    سلام ای کاش عکس لباس رو برامون میزاشتی مرسی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *