آخرین اخبار : 
   

آموزش بافت شنل کلاه دار

آموزش بافت شنل کلاه دار

   

آموزش بافت شنل با کلاه:
بافت این شنل از پایین با کشبافت شروع میشود.

۱۳۲ دانه سرمیندازیم و سه سانت کشبافت یک زیر یک رو میبافیم. ( الگوی بافتنی)
بعد از کشبافت دانه ها را به این شکل تقسیم میکنیم.

دانه های ما به سه قسمت تبدیل میشود و در هر قسمت ۴۴ دانه داریم.
۴۴ دانه اول را ساده بافی میکنیم.( آموزش گام به گام بافتنی ( جلسه ای )

۴۴ داته وسط به این شکل بافته میشود. دو دانه رو، هشت دانه زیر، دو دانه رو، بیست دانه ساده بافی، دو رو، هشت زیر، دو رو
بعد از اینکه قسمت وسط را بافتیم.

۴۴ دانه آخر را نبافته نگه میداریم و روی قسمت وسط برمیگردیم.
۴۴ دانه وسط را سرجای خودشان میبافیم و دانه ی ۴۵ را هم میبافیم و دوباره برمیگردیم

و ۴۵ دانه میبافیم و دانه ۴۶ را از قسمت آخر که کنار گذاشته بودیم را هم میبافیم.
به این ترتیب در حین اینکه قسمت وسط را میبافیم در انتهای هر رج یک دانه از قسمت اول و یک دانه از قسمت آخر را هم میبافیم.

تا ۴۴ دانه اول و آخر ما کاملا بافته شود و کار ما شکل هشت بگیرد.
برای وسط کار دانه های به زیر بافته شده را به فاصله ی هر هشت رج یه پیچ میزنیم

(برای پیچ چهار دانه دوم را به میل سمت راست میدهیم و چهار دانه اول را به میل سمت چپ میدهیم و هشت دانه را به زیر میبافیم و پیچ ها به همین صورت تکرار میشوند)

زمانی که کل دانه های دو طرف با دانه های وسط یکی شد. از ان به بعد از دو طرف کار در ابتدای هر رج یک دانه کور میکنیم تا تعداد دانه هایی که برای کلاه لازم داریم بدست بیایند.

بافت شنل را تا جایی که کلیه دانه ها مجدد در یک میل قرار بگیرند و شکل شنل ما هفت مانند شود ادامه میدهیم.

سپس در این مرحله در ابتدای هر رج دانه ی اول و دوم را با هم کور میکنیم.

به این ترتیب از دو طرف کار دانه ها در حال کم شدن میباشند. تا جایی که تعداد دانه های ما به ۱۲۶ دانه رسید این کار دا ادامه میدهیم.

در این مرحله نوبت به بازکردن سجاف وسط کار میباشد.

شش دانه وسط کار را در نظر میگیریم. به این صورت که شصت دانه در دو طرف و شش دانه در وسط کار برای سجاف میماند.

شصت دانه اول کار را میبافیم. به شش دانه سجاف که رسیدیم این دانه ها را بافت رکن میبافیم و مجدد شصت دانه اخر را ساده بافی میکنیم.

در این مرحله شصت دانه اول کار دیگر بافته نمیشوند. میتوانید دانه ها را در یک میل دیگر یا در یک نخ نگه دارید

و فقط دانه های سجاف و شصت دانه اخر کار بافته میشوند.

دانه ی سجاف را به فاصله ی هر پنج سانت جادکمه میزنیم. به این ترتیب دو تا جادکمه ایجاد میکنیم

لطفا توجه داشته باشید که در تمامی این رجها عمل کور کردن دانه ها در ابتدای هر رج همچنان ادامه دارد.

زمانی که در انتها حدود بیست تا بیست و چهار دانه برای ما باقی ماند. دانه ها را در سنجاق نگه میداریم و به سراغ شصت دانه اول کار که کنار گذاشته بودیم میرویم.

دانه ها را در میل میگیریم در ابتدای رج،

در قسمتی که سجاف کار قرار دارد شش دانه در ابتدای میل سرمیندازیم و یا در قسمت ابتدای سجاف بافته شده از هر دانه یک دانه در میاریم به این صورت در پایین سجاف مجدد شش دانه ایجاد میکنیم و این دانه ها را با شصت دانه ی ابتدای کار که کنار گذاشته بودیم میبافیم.

در ابتدای هر رج یه دانه کور میکنیم و بافت کار را مثل قسمت دیگر تا جایی که بیست تا بیست و چهار دانه باقی بماند ادامه میدهیم. و دانه ها را در سنجاق نگه میداریم.

لطفا توجه داشته باشید در این قسمت سجاف احتیاج به جادکمه ندارد و فقط رکن بافته میشود.

برای قسمت پشت شنل به تعداد دانه های جلو سرمیندازیم.

سه سانت کشبافت میبافیم.

میتوانیم تقسیم بندی پیچ را در پشت کار هم داشته باشیم و یا کل دانه های پشت را ساده بافی کنیم.

روش بافت مانند قسمت جلو میباشد تا جایی که کلیه دانه های سه قسمت باهم بافته شوند و کار شکل هفت مانند بگیرد.

سپس در ابتدای هر رج دانه ها را کور میکنیم تا جایی که در نهایت چهل دانه برای ما باقی بماند.

این چهل دانه و دانه هایی که از قسمت جلو باقی مانده بود همگی را در یک میل میگیریم و برای کلاه میبافیم.

شش دانه هایی که از قسمت سجاف باقی مانده بودند را کور میکنیم

و بقیه دانه های باقی مانده را شش دانه در ابتدا و شش دانه در انتها را رکن میبافیم و بقیه دانه ها را ساده بافی میکنیم ۱۴ تا ۱۶ سانت ساده بافی میکنیم.

سپس دانه ها را به سه قسمت مساوی تقسیم میکنیم و از این پس فقط دانه های قسمت وسط بافته میشود

و در انتهای هر رج اخرین دانه از قسمت وسط با اولین دانه از قسمت کناریش کور میشود.

به این ترتیب تا جایی که از دو طرف دانه ای باقی نماند بافت را ادامه میدهیم و در نهایت دانه های باقیمانده وسط را در یک رج کور میکنیم.

شنل زنانه ی همین مدل :

با تشکر از کانال بافتنی خانم کتلی

کانال تلگرام آموزش بافتنی ولن

آموزش انواع بافتها با الگوی بافتنی 

آموزش قلاب بافی 

آموزش گام به گام بافتنی 

آموزش بافت پادری  

آموزش بافتنی ولن    http://www.woolen.ir

 

, , , , , , , , , , , , , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *