آخرین اخبار : 
   

آموزش بافت طرح لوزی برجسته

آموزش بافت طرح لوزی برجسته

سلام دوستان

این طرح معروف به طرح لوزی برجسته چارلز

تعداد دانه ها ۱۲ دانه + ۱ دانه می باشد

رج اول : روی کار * ۱ دانه از زیر ، ۱ دانه از رو ، ۹ دانه از زیر ، ۱ دانه از رو . از * تا آخرین دانه تکرار می کنیم ۱ دانه از زیر ببافید

رج دوم : ۱ دانه از زیر * ۱ دانه از رو ، ۱ دانه از زیر ، ۷ دانه از رو ، ۱ دانه از زیر ، ۱ دانه از رو ، ۱ دانه از زیر . از * تا انتها تکرار می کنیم .

رج سوم : * ( ۱ دانه از زیر ، ۱ دانه از رو ) ۲ بار ۵ دانه از زیر ، ۱ دانه از رو ، ۱ دانه از زیر ، ۱ دانه از رو .  از * تا آخرین دانه تکرار کنید ، ۱ دانه از زیر ببافید .

رج چهارم : ۱ دانه از رو * (۱ دانه از رو ، ۱ دانه از زیر ) ۲ بار ، ۳ دانه رو ، ۱ دانه از زیر ، ۱ دانه از رو ، ۱ دانه از زیر ۲ دانه از رو . از * تا انتهای رج تکرار کنید .

رج پنجم : * ۳ دانه از زیر ، ۱ دانه از رو ( ۱ دانه از زیر ۱ دانه از رو ) ۳ بار ، ۲ دانه از زیر . از * تا اخر رج تکرار کنید ۱ دانه از زیر ببافید .

رج ششم : ۱ دانه از رو ، * ۳ دانه از رو ، ۱ دانه از زیر ، ( ۱ دانه از رو ، ۱ دانه از زیر ) ۲ بار ، ۴ دانه از رو . از * تا انتهای رج تکرار کنید .

رج هفتم : * ۵ دانه از زیر ، ۱ دانه از رو ، ۱ دانه زیر ، ۱ دانه رو ، ۴ دانه از زیر . از * تا انتهای رج تکرار کنید ۱ دانه از زیر ببافید .

رج هشتم : تکرار رج ۶

رج نهم : تکرار رج ۵

رج دهم : تکرار رج ۴

رج یازدهم : تکرار رج ۳

رج دوازدهم : تکرار رج ۲

این ۱۲ رج تکرار می شوند .

 

 

, , , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام