آخرین اخبار : 
 

خرید آموزش بافتنی

 

آموزش بصورت تصویری

 

کامل ترین و جامع ترین مجموعه آموزش بافتنی

۱۰ها شیوه مختلف آموزش بافتنی را یکجا یاد بگیرید

 

با این محصول فوق العاده فقط در چند دقیقه به یک بافنده حرفه ای تبدیل شوید

قیمت:19000 تومان

 

تعداد:4DVD

بدون نیاز به هزینه های اضافی

به راحتی با کمترین هزینه و در منزل شال گردن ببافید! آمــــوزش کامـــلا تصویــــری ، گام به گــــام و بسیـــار    

 ســـاده

شما با این آموزش : دیگر نیازی به خرید لباس زمستانی ندارید همه با دیدن مدل های جدید و زیبایتان شگفت زده خواهند شد  و بیش از هر کسی خودتان  لذت خواهید برد  

در این مجموعه آموزشی شما را با چندین الگو آشنا

می کنیم و یاد خواهید گرفت چگونه آنها را خلق کنید.

 

1- الگوی سوئیت پی

2- الگوی ردیف های شبکه ای

3- الگوی ذرتی

4- الگوی جعبه پف کرده

5- الگوی سالاد شاه توت

6- الگوی نخ چهارگره

7-الگوی حلقه های پیوند خورده

8-الگوی دانه های زمستانه

قیمت:19000 تومان

 

تعداد:4DVD برای خرید و مشاوره روی دکمه زیر کلیک کنید تا از طریق تلگرام ارتباط برقرار شود

 

   

آموزش بافت مدل برگ ساده

۳۹ دانه سر بندازید
۴ رج رکن ببافید ( پشت و روی کار همه از زیر بافته می شود )
در تما رج ها ۴ تا دانه اول و آخر را از زیر  ببافید که حاشیه کارتون رکن بشه
*
رج اول-  ۴ تا از زیر( ۷ تا از رو ۱ از زیر-  ۷ رو ۱ زیر -۷ رو ۱ زیر- ۷ رو ) – ۴ تا از زیر
رج دوم –  ۴ تا از زیر (۷ تا از زیر ۱ رو – ۷ تا زیر ۱ رو – ۷ زیر ۱ رو – ۷ تا زیر  )-  ۴ تا از زیر
رج
سوم –  ۴ تا از زیر (۷ تا از رو یه ژته از روی میل ۱ از زیر یه ژته از روی
میل –  ۷ تا از رو یه ژته از روی میل ۱ از زیر یه ژته از روی میل – ۷ تا
از رو یه ژته از روی میل ۱ از زیر یه ژته از روی میل ) – ۴ تا از زیر
رج
چهارم –  ۴ تا از زیر – دانه های رو از رو بافته میشود و دانه های زیر از
زیر بافته شود (ژته ها را از رو با ژوته باز ببافید – عکس را نگاه کنید) ۴
تا از زیر
توضیح : دونه معمولی رو وقتی میخواهید از رو ببافید نخ رو
میارید روی میل و دونه رو از رو می بافید یه دونه رو فرض کنید یه قسمت نخ
روی میله و یه قسمت پشت میل وقتی میخواهید از رو ببافید نخ رو میارید روی
کار و با قسمت روی میل دونه بافته میشه ولی اینجا شما نخ رو بیارید روی
کار ولی با نخ پشت کار دونه رو ببافید . اینجوری یه سوراخ میفته تو
بافتتون . یه سوراخ نسبتا بزرگ.
رج پنجم- ۴ تا از زیر ( ۷ تا از رو ۱
از زیر ۱ ژته ۱ از زیر ۱ ژته ۱ از زیر- ۷ تا از رو ۱ از زیر ۱ ژته ۱ از
زیر ۱ ژته ۱ از زیر- ۷ تا از رو ۱ از زیر ۱ ژته ۱ از زیر ۱ ژته ۱ از زیر )
– ۴ تا از زیر
رج ششم – تمام رج های زوج مانند رج چهارم بافته شود
رج
هفتم –  ۴ تا از زیر (۷ تا از رو ۲ تا از زیر ۱ ژته ۱ زیر ۱ ژته ۲ تا از
زیر – ۷ تا از رو ۲ تا از زیر ۱ ژته ۱ زیر ۱ ژته ۲ تا از زیر – ۷ تا از رو
۲ تا از زیر ۱ ژته ۱ زیر ۱ ژته ۲ تا از زیر)  ۴ تا از زیر
رج نهم – ۴
تا از زیر  (۷ تا از رو ۳ تا از زیر ۱ ژته ۱ زیر ۱ ژته ۳ تا از زیر – ۷ تا
از رو ۳ تا از زیر ۱ ژته ۱ زیر ۱ ژته ۳ تا از زیر – ۷ تا از رو ۳ تا از
زیر ۱ ژته ۱ زیر ۱ ژته ۳ تا از زیر ) ۴ تا از زیر
رج یازدهم – شروع
به کم کردن برگ میکنیم (۷ تا از رو (به اول برگ که رسیدید ) ۲ تا یکی از
زیر میکنیم ۵ تا ازیر و ۲ تا یکی از زیر ) پرانتز تکرار شود – ۴ تا از زیر

رج سیزدهم – ۴ تا از زیر ( ۷ تا از رو ۲ تا یکی از زیر ۳ تا زیر ۲ تا یکی از زیر ) پرانتز تکرار شود – ۴ تا از زیر
رج پانزدهم –  ۴ تا از زیر (۷ تا از رو ۲ تا یکی از زیر ۱ از زیر ۲ تا یکی از زیر )پرانتز تکرار شود- ۴ تا از زیر
رج هفدهم – ۴ تا از زیر (۷ تا از رو ۳ تا یکی از زیر )پرانتز تکرار شود- ۴ تا از زیر
رج هجدهم – ۴ تا از زیر -همه دانه های وسط  از زیر – ۴ تا از زیر
*
اگر میخواهید سه تا سه تا ادامه بدهید برگها را چند ردیف ساده ببافید و پس از اون  ستاره را مجدد ببافید
ولی اگر میخواهید سه تا برگ و پس از اون ۲ تا برگ داشته باشید ** را ادامه بدهید
**
رج اول –  ۴ تا از زیر – (۱۱ تا از رو ۱ زیر ۷ تا رو ۱ زیر ۱۱ تا رو) – ۴ تا زیر
رج دوم_  ۴ تا از زیر – (۱۱ تا از زیر ۱ رو ۷ تا زیر ۱ رو ۱۱ تا زیر ) – ۴ تا از زیر
رج
سوم –  ۴ تا از زیر (۱۱ تا از رو یه ژته از روی میل ۱ از زیر یه ژته از
روی میل ۷ تا از رو یه ژته از روی میل ۱ از زیر یه ژته از روی میل۱۱ تا از
رو ) – ۴ تا از زیر
رج چهارم –  ۴ تا از زیر – دانه های رو از رو
بافته میشود و دانه های زیر از زیر بافته شود (ژته ها را از رو با ژوته
باز ببافید – عکس را نگاه کنید) ۴ تا از زیر
رج پنجم- ۴ تا از زیر (
۱۱ تا از رو ۱ از زیر ۱ ژته ۱ از زیر ۱ ژته ۱ از زیر- ۷ تا از رو ۱ از زیر
۱ ژته ۱ از زیر ۱ ژته ۱ از زیر- ۱۱ تا از رو) – ۴ تا از زیر
رج ششم – تمام رج های زوج مانند رج چهارم بافته شود
رج
هفتم –  ۴ تا از زیر (۱۱ تا از رو ۲ تا از زیر ۱ ژته ۱ زیر ۱ ژته ۲ تا از
زیر ۷ تا از رو ۲ تا از زیر ۱ ژته ۱ زیر ۱ ژته ۲ تا از زیر ۱۱ تا رو)  ۴
تا از زیر
رج نهم – ۴ تا از زیر  (۱۱ تا از رو ۳ تا از زیر ۱ ژته ۱
زیر ۱ ژته ۳ تا از زیر ۷ تا از رو ۳ تا از زیر ۱ ژته ۱ زیر ۱ ژته ۳ تا از
زیر ۱۱ تا از رو) ۴ تا از زیر
رج یازدهم – شروع به کم کردن برگ
میکنیم (۱۱ تا از رو (به اول برگ که رسیدید ) ۲ تا یکی از زیر میکنیم ۵ تا
ازیر و ۲ تا یکی از زیر -۷ تا از رو  ۲ تا یکی از زیر میکنیم ۵ تا ازیر و
۲ تا یکی از زیر- ۱۱ تا از رو – ۴ تا از زیر
رج سیزدهم – ۴ تا از زیر
( ۱۱ تا از رو ۲ تا یکی از زیر ۳ تا زیر ۲ تا یکی از زیر ) ۷ تا از رو ۲
تا یکی از زیر ۳ تا زیر ۲ تا یکی از زیر  -۱۱ تا از رو –  ۴ تا از زیر
رج
پانزدهم –  ۴ تا از زیر (۱۱ تا از رو ۲ تا یکی از زیر ۱ از زیر ۲ تا یکی
از زیر =۷ تا از رو ۲ تا یکی از زیر ۱ از زیر ۲ تا یکی از زیر  -۱۱ تا از
رو – ۴ تا از زیر
رج هفدهم – ۴ تا از زیر (۱۱ تا از رو ۳ تا یکی از زیر -۷ تا زا رو ۳ تا یکی از زیر  -۱۱ تا از رو- ۴ تا از زیر
رج هجدهم – ۴ تا از زیر -همه دانه های وسط  از زیر – ۴ تا از زیر
**هر وقت به اندازه دلخواه رسیدیم ۴ تا رج آخر هم همه رو از زیر می بافیم . همون رکن .و در آخر همه دانه ها رو کور میکنیم و تموم

مبارک باشه.


_________________
از ترحم تا مروت، و از مدارا تا وفا                 هر چه را کردم طلب، دیدم ز عالم رفته است

, , , , , , , , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *