آخرین اخبار : 

آموزش بافت مدل لوزی یا بادبزنی

 مدل لوزی یا بادبزنی نوع  دوم:

 

برای این مدل من  ۳۷ دانه سر انداختم .

 

رج اول :

۴ دانه از رو + ( ۱ دانه زیر + ۱ ژوته + ۱ دانه از رو + ۵ دانه از زیر + ۲ دانه یکی + ۱ دانه از رو ) + … داخل پرانتز را تکرارکنین تا انتهای رج فقط دقت کنین ۳ دانه آخر رج را از رو ببافین .

رج دوم :

دانه ها را همانطور که میبینین ببافین و ژوته ها از رو بافته میشود .

رج سوم :

۴ دانه از رو + ( ۲ دانه از زیر + ۱ ژوته + ۱ دانه از رو + ۴ دانه از زیر + ۲ دانه یکی + ۱ دانه از رو ) + … تا انتهای رج

رج چهارم :

تکرار رج دوم

رج پنجم :

۴ دانه از رو + ( ۳ دانه از زیر + ۱ ژوته + ۱ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۲ دانه یکی + ۱ دانه از رو ) + … تا انتهای رج

رج ششم :

تکرار رج دوم

رج هفتم :

 

۴ دانه از رو + ( ۴ دانه از زیر + ۱ ژوته + ۱ دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۲ دانه یکی + ۱ دانه از رو ) + … تا انتهای رج

رج هشتم :

تکرار رج دوم

رج نهم :

۴ دانه از رو + ( ۵ دانه از زیر + ۱ ژوته + ۱ دانه از رو + ۱ دانه از زیر + ۲ دانه یکی + ۱ دانه از رو ) + … تا انتهای رج

رج دهم :

تکرار رج دوم

رج یازدهم :

۴ دانه از رو + ( ۶ دانه از زیر + ۱ ژوته + ۱ دانه از رو + ۲ دانه یکی + ۱ دانه از رو ) + … تا انتهای رج

رج دوازدهم :

تکرار رج دوم

رج سیزدهم :

۴ دانه از رو + ( ۵ دانه از زیر + ۲ دانه یکی + ۱ دانه از رو + ۱ دانه از زیر + ۱ ژوته + ۱ دانه از رو ) + … تا انتهای رج

رج چهاردهم:

تکرار رج دوم

رج پانزدهم :

۴ دانه از رو + ( ۴ دانه از زیر+ ۲ دانه یکی + ۱ دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۱ ژوته + ۱ دانه از رو ) + … تا انتهای رج

رج شانزدهم :

تکرار رج دوم

رج هفدهم :

۴ دانه از رو + ( ۳ دانه از زیر + ۲ دانه یکی + ۱ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ ژوته + ۱ دانه از رو ) + … تا انتهای رج

رج هجدهم :

تکرار رج دوم

رج نوزدهم :

۴ دانه از رو + ( ۲ دانه از زیر + ۲ دانه یکی + ۱ دانه از رو + ۴ دانه از زیر + ۱ ژوته + ۱ دانه از رو ) + … تا انتهای رج

رج بیستم :

تکرار رج دوم

رج بیست و یکم :

۴ دانه از رو + ( ۱ دانه از زیر + ۲ دانه یکی + ۱ دانه از رو + ۵ دانه از زیر + ۱ ژوته + ۱ دانه از رو ) + … تا انتهای رج

رج بیست و دوم :

تکرار رج دوم

رج بیست و سوم :

۴ دانه از رو +  ( ۲ دانه یکی + ۱ دانه از رو + ۶ دانه از زیر+ ۱ ژوته + ۱ دانه از رو ) + … تا انتهای رج

رج بیست و چهارم :

تکرار رج دوم

 

در تمام طول بافت رج یکم تا بیست و چهارم را تکرار میکنین .

 

هم این مدل هم مدل قبلی ۴ دانه ابتدا و ۳ دانه انتهای بافت سلیقه ای هست میشه از ۲ شروع بشه تا هر چند تا که سلیقه شماست .

 

نکته :

هم این مدل هم مدل قبلی رو میتونین طوری دانه زیاد کنین که سوراخ نیفتد .

 

روی بافت :

پشت بافت :

این هم بافت لوزی طوری بافته شده که ژوته ها سوراخ نیفته .

روی بافت :

پشت بافت :

 

منبع: وبلاگ نیلوفر ۲۷

, , , , , , , , , , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *