آخرین اخبار : 
   

آموزش بافت موتیف

موتیف

۱- چهار زنجیره بزنید

۲ زنجیره ها را گرد کنید و یک بخیه یا بافت شلال بزنید مانند شکل زیر قلاب را در اولین زنجیره ببرید

۳ قلاب را دور نخ بپیچید و از هر دو زنجیره بیرون بیاورید

۴- ۳ زنجیره بزنید

۵ نخ را دور قلاب بیندازید

۶ قلاب را داخل حلق ایجاد شده توسط زنجیره هایتان ببرید

۷ نخ را دور قلاب بیندازید

۸ از زنجیره اول که قلاب در آن است خارج کنید اکنون ۳ زنجیره در قلاب دارید

۹ نخ را دور قلاب بیندازید و از دو دانه اول خارج کنید

۱۰ اکنون ۲ زنجیره در قلاب دارید

۱۱ نخ را دور قلاب بیندازید واز دو دانه خارج کنید

۱۲ده عدد پایه بلند دیگر بزنید که در مجموع می شود یازده پایه بلند

۱۳ آخرین بافت را به زنجیره سوم از سه زنجیره ای که در ابتدای کار زدید با بخیه متصل کنید

۱۴ قسمت اولیه موتیف آماده است

۱۵ با نخ رنگ جدید کار را شروع کنید. قلاب را دور نخ بپیچید

۱۶  در اولین دانه وارد کنید نخ را دور قلاب بپیچید و بیرون بیاورید

۱۷ اکنون ۳ زنجیره در قلاب دارید. نخ را دور قلاب بیندازید و از دو دانه اول خارج کنید

۱۸  اکنون ۲ زنجیره دارید

۱۹ نخ را دور قلاب بیندازید

۲۰  در دانه بعدی وارد کنید و نخ را دور قلاب بیندازید و خارج کنید

۲۱  اکنون ۴ زنجیره در قلاب دارید

۲۲نخ را دور قلاب بیندازید و از دو دانه اول خارج کنید

۲۳  اکنون ۳ زنجیره در قلاب دارید

۲۴ نخ را دور قلاب بیندازید و از ۳ زنجیره خارج کنید

۲۵  این کار را ۱۱ بار یعنی به تعداد دانه هایی که بافته اید انجام دهید. دانه آخر را به دانه اول بخیه بزنید.

ادامه در این قسمت

 

, , , , , , , , , , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام