فروشگاه اینترنتی لباس ترک رونیور

آموزش بافت موتیف

موتیف

۱- چهار زنجیره بزنید

q9212 DSC00871 آموزش بافت موتیف

۲ زنجیره ها را گرد کنید و یک بخیه یا بافت شلال بزنید مانند شکل زیر قلاب را در اولین زنجیره ببرید

j191 DSC00872 آموزش بافت موتیف

۳ قلاب را دور نخ بپیچید و از هر دو زنجیره بیرون بیاورید

k629 DSC00873 آموزش بافت موتیف

۴- ۳ زنجیره بزنید

b4933 DSC00874 آموزش بافت موتیف

۵ نخ را دور قلاب بیندازید

s799 DSC00875 آموزش بافت موتیف

۶ قلاب را داخل حلق ایجاد شده توسط زنجیره هایتان ببرید

u5634 DSC00876 آموزش بافت موتیف

۷ نخ را دور قلاب بیندازید

u71 DSC00877 آموزش بافت موتیف

۸ از زنجیره اول که قلاب در آن است خارج کنید اکنون ۳ زنجیره در قلاب دارید

t4592 DSC00878 آموزش بافت موتیف

۹ نخ را دور قلاب بیندازید و از دو دانه اول خارج کنید

3647 DSC00879 آموزش بافت موتیف

۱۰ اکنون ۲ زنجیره در قلاب دارید

a182 DSC00880 آموزش بافت موتیف

۱۱ نخ را دور قلاب بیندازید واز دو دانه خارج کنید

n6837 DSC00881 آموزش بافت موتیف

۱۲ده عدد پایه بلند دیگر بزنید که در مجموع می شود یازده پایه بلند

g6871 DSC00882 آموزش بافت موتیف

۱۳ آخرین بافت را به زنجیره سوم از سه زنجیره ای که در ابتدای کار زدید با بخیه متصل کنید

k731 DSC00883 آموزش بافت موتیف

۱۴ قسمت اولیه موتیف آماده است

s168 DSC00884 آموزش بافت موتیف

۱۵ با نخ رنگ جدید کار را شروع کنید. قلاب را دور نخ بپیچید

k2887 DSC00885 آموزش بافت موتیف

۱۶  در اولین دانه وارد کنید نخ را دور قلاب بپیچید و بیرون بیاورید

x2941 DSC00886 آموزش بافت موتیف

۱۷ اکنون ۳ زنجیره در قلاب دارید. نخ را دور قلاب بیندازید و از دو دانه اول خارج کنید

p9572 DSC00887 آموزش بافت موتیف

۱۸  اکنون ۲ زنجیره دارید

k354 DSC00888 آموزش بافت موتیف

۱۹ نخ را دور قلاب بیندازید

u722 DSC00889 آموزش بافت موتیف

۲۰  در دانه بعدی وارد کنید و نخ را دور قلاب بیندازید و خارج کنید

k7294 DSC00890 آموزش بافت موتیف

۲۱  اکنون ۴ زنجیره در قلاب دارید

c393 DSC00891 آموزش بافت موتیف

۲۲نخ را دور قلاب بیندازید و از دو دانه اول خارج کنید

g6538 DSC00892 آموزش بافت موتیف

۲۳  اکنون ۳ زنجیره در قلاب دارید

k871 DSC00893 آموزش بافت موتیف

۲۴ نخ را دور قلاب بیندازید و از ۳ زنجیره خارج کنید

g211 DSC00894 آموزش بافت موتیف

۲۵  این کار را ۱۱ بار یعنی به تعداد دانه هایی که بافته اید انجام دهید. دانه آخر را به دانه اول بخیه بزنید.

q8567 DSC00895 آموزش بافت موتیف

ادامه در این قسمت

 

۱۰م فروردین ۱۳۹۲ بدون نظر دسته بندی : موتیف نویسنده : admin

دیدگاه خود را به ما بگویید.

دسته بندی مطالب

Wordpress

Iran wp