آخرین اخبار : 

آموزش بافت پلیور

آموزش بافت پلیور برای سایز ۸۶ یا ۱۸ ماهگی

مواد لازم :
کاموای خاکستری روشن ، ۲۵۰ گرم ، میل شماره ۳ ، قلاب شماره ۳ ، یک عدد زیپ به طول ۱۲ سانتیمتر

طریقه بافت جلو :

۹۳ دانه سر بگیرید و به این ترتیب ببافید.
رج
۱ : ۱ دانه کناری ( نبافید و دانه را بلند کنید ) – ۳ دانه بافت جودانه –
۸ دانه بافت صاف – ۳ دانه بافت جو دانه – ۸ دانه بافت صاف …….. به
همین ترتیب تا انتهای رج
رج های بعدی را نیز به همین ترتیب ادامه دهید تا اندازه پشت کار به ۳۷ سانتیمتر برسد و سپس بافت را کورد کنید.

طریقه بافت پشت :

درست
مانند قسمت پشت ببافید با این تفاوت که ، زمانی که به اندازه ۳۲ سانتیمتر
بافته شد ۱۱ دانه وسط را کور کنید و ابتدا طرف راست را کامل کنید، و در
لبه داخلی ( یقه ) یک رج در میان به این ترتیب دانه ها را کور کنید
………  ۳ دانه –  ۲ دانه –  ۲ دانه –  ۱ دانه – ۱ دانه – ۱ دانه – ۱
دانه و ۳۰ دانه باقی مانده در هر شانه را بعد از اینکه طول کلی بافتتان به
۳۷ سانتیمتر رسید کورد کنید. بعد از کامل کردن شانه راست ، به سراغ شانه
چپ رفته و مطابق با قسمت راست ببافید.

طریقه بافت آستین :

۴۳
دانه سر بگیرید و برای بافت مچ ۲ سانتیمتر بافت جودانه ببافید و در آخرین
رج برگشت ( پشت کار) هر هفت دانه را که بافتید یک دانه اضافه کنید ….
طوریکه در انتهای رج ۶ دانه به کارتان اضافه شده باشد و تعداد دانه هایتان
به ۴۹ دانه برسد.
سپس به این ترتیب ادامه دهید :
دانه کناری – ۳ دانه بافت جو دانه – ۸ دانه بافت صاف – ۳ دانه بافت جودانه – ۸ دانه بافت صاف ……. تا انتهای رج ادامه دهید.
بعد از اینکه ۶ رج بافتید در هر لبه ۱ دانه اضافه کنید
بعد از اینکه ۶ رج بافتید در هر لبه ۱ دانه اضافه کنید
بعد از اینکه ۴ رج بافتید در هر لبه ۱ دانه اضافه کنید
بعد از اینکه ۴ رج بافتید در هر لبه ۱ دانه اضافه کنید
بعد از اینکه ۴ رج بافتید در هر لبه ۱ دانه اضافه کنید
بعد از اینکه ۴ رج بافتید در هر لبه ۱ دانه اضافه کنید
بعد از اینکه ۴ رج بافتید در هر لبه ۱ دانه اضافه کنید
بعد از اینکه ۴ رج بافتید در هر لبه ۱ دانه اضافه کنید
بعد از اینکه ۴ رج بافتید در هر لبه ۱ دانه اضافه کنید
بعد از اینکه ۴ رج بافتید در هر لبه ۱ دانه اضافه کنید
بعد از اینکه ۴ رج بافتید در هر لبه ۱ دانه اضافه کنید
بعد از اینکه ۴ رج بافتید در هر لبه ۱ دانه اضافه کنید
بعد از اینکه ۴ رج بافتید در هر لبه ۱ دانه اضافه کنید
بعد از اینکه ۴ رج بافتید در هر لبه ۱ دانه اضافه کنید
در
اینجا تعداد دانه هایتان به ۷۷ دانه رسیده است ، بافت را تا زمانی که قد
آستین به ۱۷ سانتیمتر برسد بدون اضافه کردن ادامه دهید و سپس کور کنید.

آماده کردن و وصل کردن بافت:

درز
سرشانه راست را بدوزید، برای سجاف یقه، در امتداد لبه گردن ۸۱ دانه
بگیریدو بافت جودانه ببافید، و زمانی که سجاف به اندازه ۴ سانتیمتر بافته
شد کور کنید، ۳ سانتیمتر از درز سرشانه چپ را از لبه بیرونی شانه بدوزید و
زیبپ را قرار دهید، آستین ها را ابتدا کوک زده و سپس بدوزید، درز پایین هر
طرف را ۶ سانتیمتر برای چاک باز بگذارید و بقیه را بدوزید ( قسمت پشت و
جلو را در پهلوها وصل کنید )
و در امتداد لبه های سر گفته و لبه های
چاک یک رج با میل قلاب بافی پایه کوتاه ببافید و یک رج پایه بلند برعکس
ببافید=( پایه بلند را از چپ به راست ببافید ) .

بافتتان را روی یک سطح خوب باز کنید و با اتوی نیم گرم اتو کنید .

 

, , , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *