آخرین اخبار : 

آموزش بافت پیراهن عروسکی رنگ سفید و تکی

رج اول۴۵ زتجیره و سپس حلقه
رج دوم
۴۵ پایه بلند
رج سوم
این ۴۵ پایه بلند میشود ۴۸ یعنی از ۳ تا پایه بلند ۲ تا پایه بلند درمی اوریم
این ۳ رج قرمز بودند
رج چهارم
با رنگ سفید میبافیم
۲۴ تا دسته ۳ تایی پایه بلند میبافیم یعنی ۳ تا زنجیره اول بافت + ۲ تا پایه بلند وبعد ۲۴ تا دسته ۳ تایی یعنی از یک درمیون پایه بلندهای رج قبل بافته میشود
رج پنجم۳ تا زنجیره زده و در اولین سوراخ بعد از اولین دسته ۳ تایی ۳ تا پایه بلند زده و یک زنچیره و باز در همین جا ۳ تا پایه بلند + ۲ تا زنجیره + ۱ پایه بلند در فاصله بعدی دسته های ۳ تایی + ۳ تا پایه بلند + ۱ زنجیره + ۳ تا پایه بلند + ۲ زنجیره + ۱ پایه بلند + … تا دسته های ۶ تایی پایه بلندمون به ۵ تا برسه بعد نخمون رو قطع کرده و باز نخ رو به ایتدای همین رج میبریم و این دفعه همین کار رو بر عکس انجام میدیم و باز بعد از ۵ تا دسته ۶ تایی نخ را قطع میکنیم
رج ششم
نخمون رو به دومین دسته ۶ تایی وصل میکنیم و این قسمت رو به دسته ۳ تایی که بعد از قطع کردن نخمون در جلوی لباس هست وصل میکنیم و عینا مثل رج ۵ میبافیم یعنی ۳ تا پایه بلند + ۱ زنجیره + ۳ تا پایه بلند + ۲ تا زنجیره + ۱ پایه بلند تا ۳ تا دسته ۶ تایی میشود که در انتها پایه بلند تکی که میبافیم به وسط چهارمین دسته ۶ تایی وصل میشود
در اینجا هر دو آستین لباس ما مشخص شده که برای زیباترشدن یک رج دالبر با رنگ قرمز میبافیم به این صورت که ۵ تا پایه بلند + ۱ پایه کوتاه که در کل ۵ تا دسته ۵ تایی و ۴ تا پایه کوتاه میشود
رج هفتم
بعد از یک دونه پایه بلند انتهای رج قبل ۱ زنجیره + ۳ تا پایه بلند + ۱ زنحیره + ۳ تا پایه بلند + ۲ زنجیره + ۱ پایه بلند + ۲ زنجیره و حال از وسط دسته های رج قبل ( دسته های ۶ تایی که ۱ زنجیره بینشون بود ) ۳ تا پایه بلند + ۱ زنجیره + ۳ تا پایه بلند + ۲ تا زنجیره + ۳ تا پایه بلند روی ۱ دانه پایه بلند رج قبل + ۲ تا زنجیره + دوباره دسته های ۶ تایی این کار را ادامه میدهیم تا جایی که ۱ دانه پایه بلند ما بشود ۷ تا بعد نخ قرمز را وصل میکنیم و رج آخر رو دالبر میبافیم مثل آستین و کلا این بافت از ابتدا ۳ رج قرمز + ۸ رج سفید + ۱ رج قرمز دالبر تشکیل شده
در انتها در رج سوم بافت که آخرین رح قرمز بود از دوتا در میون بافتها یک بند ه با زنحیره قرمز بافته بودیم رد کرده و گره میزنیم و یقه لباس جمع میشود
پشت لباس هم یک بند برای آویزون کردن لباس وصل میکنیم که بافت این بند به این شکل است که از ۱ رنحیره ۵ تا پایه بلند در آورده و در آخر ۵ تا رو یکی میکنیم و بلندی این بند به دلخواه است.

, , , , , , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *