آخرین اخبار : 
   

آموزش بافت کت کوتاه آستین گشاد

 
وسایل مورد نیاز :
۱- کلاف ۱۰۰ گرمی روشن      ۳عدد
۲- کلاف تیره                        ۱عدد
۳- قلاب شماره ۳ پلاستیکی
طریقه بافت :
با سانتی متر از گودی گردن تا خط شکم را اندازه گرفته به همان اندازه زنجیر بافته. 

رج ۱) ۴ دانه زنجیر بافته و در چهارمین دانه یک پایه بلند می‌بافیم ۲
زنجیر در سومین دانه یک پایه بلند ۲ زنجیر در سومین دانه یک پایه بلند تا
آخر بافت.

رج ۲ ) ۴ زنجیر یک پایه بلند در اولین مربع ۲ زنجیر و یک پایه بلند در
سومین مربع ۲ زنجیر و یک پایه بلند در چهارمین مربع تا آخر بافت.

شروع هررج را با ۴ زنجیر و وسط بافت را با ۲ زنجیر ادامه می‌دهیم. رج ۲ را تا ۲۵ رج ادامه می‌دهیم. 

ما برای این کت دو تکه جدا از این ۲۵ رج را لازم داریم. وقتی این دو تکه
۲۵ رج بافته شد که در اصل ۲ تا بافت مستطیل شکل خواهیم داشت.  برای وصل این
دو تکه ما نیاز به ۴ دانه گل یا موتیف داریم.

طریقه بافت موتیف :
دور ۱) ۶ دانه زنجیر بافته دو سر زنجیر را با پایه کوتاه به هم وصل می‌کنیم.

دور ۲) ۲ زنجیر بافته داخل حلقه بدست آمده را با ۱۶ پایه بلند پر می‌کنیم.

دور ۳) ۳ زنجیر بافته یک پایه بلند را رد
کرده در پایه دوم با پایه کوتاه وصل می‌کنیم ۳ زنجیر در پایه چهارم با پایه
کوتاه وصل می‌کنیم تا آخر بافت که باید ۸ حلقه ۳ زنجیره روی کار داشته
باشیم. 

دور ۴) ۲ زنجیر بافته و در اولین حلقه ۴ دانه پایه بلند می‌بافیم ۲ زنجیر
در حلقه دوم ۴ پایه بلند بافته تا آخر بافت به همین صورت بافته می‌شود.

دور ۵ ) کار را بر می‌گردانیم در پشت کار ۴ پایه بلندهای رج قبل ۳ دانه
زنجیر بافته و به انتهای ۴ پایه بلند با پایه کوتاه وصل می‌کنیم.

۳ زنجیر در انتهای ۴ پایه بلند دوم با پایه کوتاه وصل تا آخر بافت.

دور ۶) کار را بر می‌گردانیم ۳ زنجیر بافته در داخل حلقه پشت ۴ پایه بلند ،
۶ پایه بلند بافته ، ۳ زنجیر و دور حلقه بعدی ۶ پایه بلند بافته تا آخر.

۴ پایه بلندها گلبرگ‌های گل ما را تشکیل می‌دهند.

رج ۵ و ۶ را یک بار دیگر تکرار می‌کنیم با
این تفاوت که در پشت گلبرگ به جای ۳ زنجیر ۴ دانه بافته شود و در رج بعد
داخل ۴ زنجیر ۷ یا ۸ پایه بلند بافته تا آخر که در اصل ما یک گل داریم با ۲
ردیف و ۸ گلبرگ ۴ دانه گل یا موتیف را به همین صورت می‌بافیم وقتی کار
بافت موتیف ها به پایان رسید.

دو تا بافت مستطیل شکل را کنار هم گذاشته و توسط موتیفها به هم وصل می‌کنیم.

ابتدا ۴ دانه موتیف ها را به هم وصل کرده بعد از کناره ها به دو تا
مستطیل‌های بافته شده وصل می‌کنیم بعد از وصل موتیف ها کاررا دو لا کرده و
از قسمت باز بافت از لبه کار از هر دو طرف تا ۱۰ رج بافت مربع را به هم
می‌دوزیم.

طریقه بافت دورگیری کت :
از آخر ۱۰ رج که به هم دوخته شد نخ را وصل کرده بافت را به این صورت ادامه
می‌دهیم ۸ زنجیر بافته در دومین مربع با پایه کوتاه وصل ۸ زنجیر و یک پایه
کوتاه در چهارمین مربع تا آخر بافت دورتا دور کار.

رج ۲) ۸ زنجیر و یک پایه کوتاه در حلقه اول ۸ زنجیر و یک پایه کوتاه در حلقه دوم تا آخر کار تا ۸ رج، رج ۲ را ادامه می‌دهیم.

در آخر دورتادور کت را با یک بافت مربع یعنی ۲ زنجیر و یک پایه بلند ادامه
می‌دهیم. وقتی مربع آخر به مربع اول رسید ۲ زنجیر بافته و ۴ پایه بلند در
اولین مربع و با پایه کوتاه در مربع سوم وصل می‌کنیم.

۴ پایه بلند در مربع چهارمی و با پایه کوتاه
در مربع پنجمی وصل می‌کنیم تا آخر بافت کت ما در اینجا به پایان می‌رسد.
لبه آستین ها را هم به همان صورت دورگیری می‌کنیم.

 

وسایل مورد نیازبافت کلاه  :
۱- کلاف ۱۰۰ گرمی     اعدد
۲– قلاب پلاستیکی شماره ۳

طریقه بافت :
۶ دانه زنجیر بافته داخل زنجیر را با پایه بلند پر کرده .

رج ۱) ۲ زنجیر و یک طرح فندقی بافته ۲ زنجیر و یک طرح فندوقی.

طرح فندوقی به این صورت بافته می‌شود که قلاب را برای بافتن پایه بلند در
داخل مربع برده و بدون اینکه کور کنیم ۴ بار تکرار می‌کنیم بعد در آخر همه
دانه ها را یک جا کور می‌کنیم.

یعنی ۴ دانه پایه بلند بدون اینکه جدا کور شوند یک جا کور می‌کنیم.

این بافت را تا ۷ رج ادامه می‌دهیم. با این تفاوت که هر رج یک دانه به
زنجیرها و یک دانه به طرح فندوقی اضافه می‌کنیم و در این ۷ رج نباید کار ما
گود شود.

اگر دیدیم کار دارد گود می‌شود به تعداد زنجیرها اضافه می‌کنیم.

وقتی ۷ رج به پایان رسید دور تا دور کلاه را با ۲ زنجیر و یک پایه بلند یعنی بافت مربع را تا ۱۲ رج ادامه می‌دهیم.


در اینجا بافت کلاه ما به پایان می‌رسد. یک
گل یا موتیف هم در کت به کار برده‌ایم را برای کلاه می‌بافیم و در یک گوشه
برای تزیین استفاده می‌کنیم.

منبع:http://www.artaka.com

, , , , , , , , , , , , ,
  1. جوینده گفت:

    ممنون جالب بود.اما کاش تصویر هم داشت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام