آخرین اخبار : 
   

آموزش بافت کلاه بابا نوئل

آموزش بافت کلاه بابا نوئل

  آموزش بافت کلاه بابا نوئل
با نخ سفید هشتاد دونه سرمیندازیم.
چهارسانت رکن میبافیم.
با نخ رنگ اصلی که برای کریسمس رنگ قرمز مناسب تره بافت  جو دانه  دوتایی رو شروع میکنیم.
تا دوازده سانت بافت جودونه دوتایی رو ادامه میدیم.
بعد از ۱۲ سانت در یک رج هر ده تا دونه که میبافیم یکی رو کور میکنیم.
از اون به بعد در بافت کلاه قسمتهایی که دوتایکی شده بافت جودونه دوتایی به یکی ای تبدیل میشه.
ده رج دیگه بدن کور کردن بافت رو ادامه میدیم.
و سپس در یک رج هر نه تایی که میبافیم یکی رو کور میکنیم.
ده رج دیگه بافت و ادامه میدیم.
و ایندفعه هر هشت تا دونه ای که میبافیم دوتایکی میکنیم.
ده رج دیگه میبافیم
و در یک رج هر هفت تا دونه یک بار دوتا یکی میکنیم.
و همینطور ادامه میدیم تا در آخر بین بیست تا سی دونه باقی بماند.
همه دونه ها رو با قلاب توی نخ جمع میکنیم و کلاه رو میدوزیم.
برای انتهای کلاه هم با نخ ابتدای کلاه یک منگوله بافتنی آماده میکنیم و به انتهای کلاه وصل میکنیم.
عزیزانی که تمایل دارند طول دنباله ی کلاه بیشتر یا کمتر باشه باید مقدار رج های بافته شده بین کم کردن دونه ها رو تغییر بدهند.

برای مثال برای کلاه با طول کمتر به جای ده رج، هشت رج بین کور کردنها میبافیم.

نکته اول:
اندازه های عنوان شده برای کلاه در سن دو سال با نخ متوسط که با میل شماره ۴ بافته میشود، عنوان شده. به ازای هر سال بزرگتر دو دانه به دانه های شروع کار اضافه میکنیم.
نکته دوم:
در بافت رکن تمامی دانه ها در رج رو و پشت کار به زیر بافته میشوند

نکته سوم:
آموزش بافت جودونه دوتایی:
در این بافت رج اول دوتا دونه به زیر و دوتا به رو بافته میشود.
رج بعد (پشت کار) همه ی دونه ها سرجای خودشان بافته میشوند.
(تقریبا در تمامی مدلهای بافتنی رجهای پشت کار دونه ها سرجای خودشان بافته میشوند)
رج سوم: دانه های زیر را به رو و دانه های رو را به زیر میبافیم

نکته چهارم:
کور کردن: با توجه به مدل اصلی کلاه دوتا دونه رو با هم یکی میکنیم

با تشکر از کانال بافتنی خانم کتلی

کانال تلگرام آموزش بافتنی ولن

 

 بافتنی های فانتزی

 الگوی قلاب بافی

آموزش گام به گام بافتنی ( جلسه ای )

اموزش بافت شالگردن 

بافت انواع کلاه بافتنی 

http://www.woolen.i

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *