آخرین اخبار : 

آموزش دوخت پیراهن یقه هفت آستین قیفی

 درس هشتم – دوخت پیراهن یقه هفت آستین قیفی

۱- پارچه را به اندازه ۲/۱ سرشانه به اضافه ۲۰ تا ۳۰ تا می زنیم.
۲- از دولای بسته ۱۹ سانت پایین و ۷ سانت داخل رفته، خط یقه را رسم می کنیم.
۳- از دولای بسته به اندازه ۲/۱ سرشانه به اضافه ۲۰ تا ۳۰ سانت به سمت چپ می رویم علامت گذاری می کنیم.
۴- برای شیب سرشانه ۷ سانت پایین می رویم و خط سرشانه را به یقه وصل می کنیم.
۵- به اندازه قد بالاتنه به اضافه ۲ سانت از سرشانه پایین می رویم تا خط کمر بدست آید.
۶- روی خط کمر از دولای بسته به اندازه ۲/۱ دور سینه به اضافه ۳ سانت به سمت چپ می رویم و خط پهلوی بالاتنه را رسم کنیم.
۷- به اندازه بلندی قد تمام لباس به اضافه ۸ سانت از سر شانه پایین می رویم.
۸- در پایین لباس از دولای بسته ۴/۱ دور باسن به اضافه ۸ تا ۱۲ سانت به سمت چپ می رویم و خط پهلو دامن را رسم می کنیم.
۹- پایین لباس را از دولای بسته ۴/۱ دور باسن به اضافه ۱۰ تا ۱۲ سانت در نظر می گیریم و از خط پهلو ۲ تا ۴ سانت بالا می رویم. سپس به صورت هلال به وسط جلو وصل می کنیم.
۱۰- برش جلو را روی پارچه دولای بسته جدا قرار می دهیم. بعد پشت لباس را برش می زنیم با این تفاوت که برای دور گردن ۴ سانت پایین و ۸ سانت داخل می رویم و خط دور گردن پشت را رسم می کنیم.
۱۱- سجاف مثل درس های قبل است.
۱۲- روی خط پهلو بالاتنه از سرشانه ۲۰ تا ۲۵ سانت پایین می رویم و حلقه آستین را علامت می گذاریم.

روش دوخت
‌أ- بعد از اتمام برش پشت و جلو لباس، اول سجاف پشت و جلو را می دوزیم.
‌ب- خط سرشانه را روی هم قرار می دهیم. سپس سجاف جلو را روی سجاف پشت تا می زنیم و سرشانه ها را می دوزیم.
‌ج- از خط سرشانه ۲۰ تا ۲۵ سانت پایین رفته، بعد خط پهلوها را می دوزیم.
‌د- بعد از دوختن خط پهلوها را روی خط کمر، لیفه ای به عرض یک سانتیمتر دوخته و از آن، کش یک سانتی عبور می دهیم.
‌ه- روش دیگر کش دوزی این است که ابتدا روی کمر خط بکشیم و بعد کش را روی آن چرخ کنیم.
‌و- بعد از اطو کردن، پایین آستین و لباس را پس دوزی می کنیم.

تقسیم بندی
بلندی خط سرشانه و آستین ۴۴=۲۵+۱۹=۲÷۳۸ سرشانه
بلندی بالاتنه تا کمر ۴۱=۲+۳۹ قد بالاتنه
بلندی لباس ۱۱۸=۸+۱۱۰ قد تمام
گشادی کمر ۲۸=۳+۲۵=۳÷۵۰(۲/۱) دور سینه
گشادی پایین لباس ۳۳=۸+۲۵=۴÷۱۰۰ دور باسن

منبع: www.khanoomi.ir

, , , , , , , , , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *