آخرین اخبار : 
   

آموزش رسم الگوی اولیه بالاتنه

 

الگوی اولیه بالاتنه

 

رسم کادر الگوی اولیه قالب بدن

کادری رسم میکنیم به عرض (یک دوم دور سینه)+۵

از سمت چپ کادر ( یک پنجم دور گردن)-۰٫۲ میلیمتر را برای پهنای یقه پشت داخل شده و ۱٫۵ سانت برای گودی پایین میرویم و این دو نقطه را بوسیله پیستوله ( و یا با خطی منحنی ) به یکدیگر وصل میکنیم

(یک پنجم گودی حلقه آستین)-۰٫۷ میلیمتر برای شیبی شانه پشت را از گودی گردن پایین می آییم

از گودی گردن به مقدار: گودی حلقه آستین+۰٫۵ تا ۱٫۵ (بسته به سایز) پایین آمده و خط سینه را رسم میکنیم

از گودی گردن قد بالاتنه جلو را پایین آمده و خط کمر را رسم میکنیم

از خط کمر به اندازه بلندی باسن (از قد کمر تا برجستگی باسن ) پایین آمده و خط باسن بزرگ را رسم میکنیم

 

الگوی پشت:

روی خط شیبی شانه اندازه ی پهنای سرشانه +۱ سانت (برای ساسون) را پیدا کرده و سرشانه پشت را رسم میکنیم و وسط سرشانه را نیز پیدا کرده و ساسون سرشانه را رسم میکنیم

روی خط سینه (یک دوم کارور پشت)+۰٫۵ سانت را علامت زده و از این نقطخ بخ طرف خط شانه، عمودی رسم میکنیم و این خط را نصف کرده و علامت میزنیم

رسم ساسون سرشانه پشت: از وسط شانه پشت خط صافی به موازات وسط پشت به طول ۵سانت میکشیم و از انتهای این خط ۱سانت به طرف وسط پشت رفته و ساسون را میکشیم (دو خط ساسون باید به یک اندازه باشند)

 

الگوی جلو:

از خط شیبی شانه پشت ۱٫۵ سانت پایین آ»ده و خط شیبی شانه جلو را به طول ۱۰ سانت رسم میکنیم

روی خط گردن از خط وسط جلو به اندازه (یک پنجمدور گردن)-۰٫۷ را جدا کرده و برای گودی گردن (یک پنجم دور گردن)- ۰٫۲ را جدا میکنیم و این دو نقطه را بوسیله پیستوله بهم هلال میکنیم (با زاویه ۳ سانت)

(یک دوم فاصله سینه)را روی خط سینه علامت زده و بلندی سینه را روی آن پیدا میکنیم

روی خط گردن پس از گودی ، پهنای ساسون سرشانه را از روی جدول جدا کرده و از این نقطه خطوط پهنای ساسون را به نوک ساسون سینه میرسانیم

مقدار سرشانه را روی خط گردن پس از پهنای ساسون روی خط شیبی شانه میکشیم

روی خط سینه (یک دوم کارور جلو) +(یک دوم پهنای ساسون سرشانه) را جدا کرده و از این نقطه خطی به طرف بالا رسم میکنیم

در وسط جلو از گودی گردن تا خط سینه را سانت زده؛ یک سوم این خط را از بلندی حلقه در کارور بالا رفته علامت میزنیم

فاصله مابین کارور جلو و پشت را نصف کرده و خط پهلوی جلو و پشت را رسم میکنیم

منحنی های حلقه آستین جلو و پشت را رسم کرده تا حلقه آستین جلو و پشت به دست آید

زاویه حلقه پشت برای سایزها:

 ۳۴(۸) تا ۴۰(۱۴) =۲٫۵

۴۲(۲۶) تا ۴۸(۲۲)= ۳

۵۰(۲۴) تا ۵۶(۳۰)= ۳٫۵

و برای حلقه جلو:

۳۴ تا ۴۰ = ۲

۴۲ تا ۴۸ = ۲٫۵

۵۰ تا ۵۶ = ۳

میباشد

***توجه: از سایز ۴۰ به بالا برای هر سایز بالاتر ۰٫۳ از خط گردن در جلو بالا رفته و پهنای یقه و ساسون سرشانه را روی این خط میکشیم

 

فاصله ساسونها:

برای کشیدن ساسونها ابتدا کنترل باسن را انجام میدهیم: (یک دوم دور باسن)+۵ –خط کادر

سپس از وسط خط پهلو الگو را به دو قسمت میکنیم و عدد به دست آمده از تفریق فوق را به دو قسمت مساوی تقسیم کرده و به هر دو طرف اضافه میکنیم (به خط کمر صفر میشود)

سپس کنترل دور کمر را به این صورت انجام میدهیم: (یک دوم دور کمر)+۳ – خط کادر

به عنوان مثال عدد مورد نظر ۱۹ میشود.این عدد مجموع ساسونهایی است که باید تقسیم بر ۵ شود و انازه هر ساسون مشخص شود

این ۱۰ ساسون را روی خط کمر مشخص میکنیم.یک ساسون در الگوی جلو یکی در خط پهلوی جلو و خط پهلوی پشت،یکی در الگوی پشتو و یکی در وسط پشت

**میتوان مقدار گرفتن هر ساسون را با توجه به اندام فرد کم و زیاد کرد مثلا اگه نیاز است از گودی کمر بیشتر میگیریو در عوض ساسنوهای یک سوم پشت را کمتر میگیریم به همان اندازه

ساسون وسط پشت: ابتدا از نقطه گودی گردن در پشت ۱۰ تا ۱۲ سانت پایین می آییم و از این نقطه به نقطه ی ساسون روی خط کمر صفر میکنیم(روی خط کمردر وسط پشت به اندازه ی مقدار ساسون داخل شده و علامت میزنیم)بعد از این نقطه اگر مانتو یا لباس بلند بود به خط باسنبزرگ صفر میکنیم.اما اگر کت بود یا لباس کوتاه از انتهای خط باسن بزرگ ۱ سانت داخل شده و از نقطه ساسون خط کمر تا این نقطه خط صافی میکشیم

ساسون الگوی پشت: یک سوم خط کمر را از نقطه ی ساسون وسط پشت به داخل آمده و مشخص میکنیم (تا نقطه ی ساسون پهلوی پشت) از نقطه ی یک سوم داخل شده و اندازه ساسون را مشخص میکنیم .از این نقطه به اندازه ۱۲٫۵ تا ۱۴ سانت پایین می آییم.از بالا هم تا خط سینه صفر میشود

ساسون پهلوی جلو و پشت: اندازه ی کامل ساسون را در هر طرف جداگانه مشخص میکنیم و با پیستوله به خط باسن بزرگ در پایین صفر میکنیمو از بالا هم به نقطه وسط حلقه آستین

ساسون جلو: روی خطی که بلندی سینه را رویش مشخص کردیم اندازه میزنیم و تا خط کمر آمده و اندازه ی ساسون را مشخص میکنیم.طول این ساسون ۱۰ سانت است

**برای خوش فرم شدن کت،روی ساسون الگوی پشت در انتهای ساسون به هر طرف ۰٫۵ سانت اضافه کرده و تا پایین میرویم و از بالا به دو طرف ساسون وصل میشود.در الگوی جلو نیز تنها یک طرف ساسون را میتوان ۰٫۵ سانت اضافه کرده و پایین آمد

این کار برای افاد چاق و شکم دار توصیه نمیشود

سجاف و رویهمگرد:

ابتدا ۲سانت از خط وسط جلو خارج شده و از نقطه ۲سانت نیز ۱۴ سانت خارج میشویم که اولی رویهمگرد و دومی سجاف است.سجاف همیشه ۲برابر رویهمگرد(دکمه خور) است.برای مانتو از ۲٫۵ بیشتر نباشد رویهمگرد.

 

 

۵۶

۵۴

۵۲

۵۰

۴۸

۴۶

۴۴

۴۲

۴۰

۳۸

۳۶

۳۴

سایز

۱۳۲

۱۲۷

۱۲۲

۱۱۷

۱۱۲

۱۰۷

۱۰۲

۹۷

۹۲

۸۸

۸۴

۸۰

دور سینه

۱۲٫۴

۱۱٫۸

۱۱٫۲

۱۰٫۶

۱۰

۹٫۴

۸٫۸

۸٫۲

۷٫۶

۷

۶٫۴

۵٫۸

پهنای ساسون

۲۶٫۳

۲۵٫۶

۲۴٫۹

۲۴٫۲

۲۳٫۵

۲۳

۲۲٫۵

۲۲

۲۱٫۵

۲۱

۲۰٫۵

۲۰

گودی حلقه آستین

 

 

 

منبع : honarekhayati.blogfa.com

, , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام