آخرین اخبار : 

آموزش رسم الگوی دامن

رسم الگوی دامن

از این شماره آموزش خیاطی به روش ساده راشروع می کنیم . امیدوارم بتوانم آموخته هایم را با شما عزیزان به نحو مطلوب درمیان بگذاریم. پیشنهادها و انتقادهای شما به من کمک می کند تا در این راه موفق تر باشم .
اندازه گیری
اولین مسئله برای رسم اندازه هر فرد است . بنابراین باید اندازه های شخصی که می خواهیم برایش الگو بکشیم را به دست آوریم . برای رسم الگوی دامن به ۳ اندازه احتیاج داریم .
۱) دور کمر ۲)دور باسن ۳)قد دامن
– دور کمر: مطابق شکل ۱ متر را درگودترین قسمت کمر قرار داده، کمر رااندازه می گیریم .
– دور باسن : مطابق شکل ۲ متر را در قسمت برجسته باسن از پشت قرارداده دورباسن را اندازه می گیریم.
– قد دامن: متر را درقسمت پهلو روی خط کمر قرار داده ، قد دامن را اندازه می گیریم .
رسم الگو دامن :
قسمت جلو:
– ابتدا در سمت کاغذ خطی عمودی رسم می کنیم و سر آن را نقطه ۱ می گذاریم .
– از نقطه ۱ به اندازه ۲۰ سانت پایین می آییم تا نقطه ی ۲ به دست آید .
– نقاط ۳،۲،۱، را به سمت چپ گونیا می کنیم .(خط عمودی زاویه ی ۹۰ درجه )
– از نقطه ۱ به اندازه ی یک چهارم دور کمر ۳ + سانت به سمت چپ می رویم تا نقطه ی ۴ به دست آید.
– از نقطه ی ۲ به اندازه یک چهارم دور باسن به چپ می رویم تا نقطه ۵ به دست آید.
– از نقطه ی ۳ به اندازه یک چهارم دور باسن به چپ می رویم تا نقطه ۶ به دست آید.
– نقطه ی ۴ را با خط هلالی به نقطه ی ۵ و نقطه ی ۵ را با خط راست به نقطه ی ۶ وصل می کنیم .
– فاصله ی نقطه ی ۱ تا نقطه ی ۴ را(هر چقدر بود ) نصف می کنیم تا نقطه ی ۷ به دست آید.
– از نقطه ی ۷ به شکل صاف به اندازه ی ۹ سانت پایین می رویم تا نقطه ی ۸ به دست آید.
– از نقطه ی ۷ ، به اندازه ۱٫۵ سانت به چپ و ۱٫۵ سانت راست می رویم تا نقاط ۱۰و۹ بدست آیند.
– خط ۱ به ۳ ، خط وسط جلو است و باید روی دولای بسته ی پارچه قرار گیرد.
رسم الگو ی پشت
الگو یی همانند الگو ی جلو کشیده و تغییرات الگوی پشت راروی آن انجام می دهیم ، مراحل رسم تا به دست آوردن نقاط ۹و۱۰ همانند الگوی جلو است.فاصله نقطه ی ۷ تا نقطه ی ۸ روی الگوی پشت به اندازه ۱۴ سانت است.
– از نقطه ۱ به اندازه ی ۲ سانت پایین می آییم تا نقطه ۱۱ به دست آید.
– نقطه ی ۱۱ را با خط راست به نقطه ی ۴ وصل می کنیم.
– قطعه مثلثی باریک بالای الگو (محدوده ی نقاط ۱و۱۱و۴) قیچی شده و دور ریخته می شود.
– خط ۱۱ به ، ۳ خط وسط پشت است و باید روی دولای باز پارچه قرار بگیرد .
– خط ۴ به ۵ به ۶ ،خط پهلوی جلو دوخته شود.
, ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *