آخرین اخبار : 
   

آموزش طرح خزه ای دوبل و بافت راه راه شطرنجی ( دو رو )

آموزش طرح خزه ای دوبل و بافت راه راه شطرنجی ( دو رو )

آموزش طرح خزه ای دوبل و بافت راه راه شطرنجی ( دو رو )

تعداد دانه ها در این مدل ۱۲ دانه + ۷ دانه

رج اول : * ( ۱ دانه از رو ، ۱ دانه از زیر ) ۳ بار ، ۲ دانه از رو ، ( ۱ دانه از رو ، ۱ دانه از زیر ) ۳ بار ، ۱ دانه از رو ببافید .

رج دوم : ۱ دانه از زیر ، ( ۱ دانه از رو ، ۱ دانه از زیر ) ۳ بار ، * ( ۱ دانه از رو ، ۱ دانه از زیر ) ۲ بار ، ۲ دانه از زیر ، ( ۱ دانه از رو ، ۱ دانه از زیر ) ۳ بار از * تا انتهای رج تکرار کنید

رج سوم : ۱ دانه از رو * ۱ دانه از زیر ، ۱ دانه از رو ، از * تا انتهای رج تکرار کنید .

رج چهارم : ۱ دانه از زیر ، *۱ دانه از رو ، ۱ دانه از زیر ، از * تا انتهای رج تکرار کنید .

رج پنجم : تکرار رج اول

رج ششم : تکرار رج دوم

رج هفتم : * ۲ دانه از رو ، ۱ دانه از زیر ، ۱ دانه از رو ، ۱ دانه از زیر ، ۲ دانه از رو ، ( ۱ دانه از زیر ، ۱ دانه از رو ) ۲ بار ، ۱ دانه از زیر ، از * تا ۷ دانه ی آخر تکرار کنید . ۲ دانه دانه از رو ، ۱ دانه از زیر ، ۱ دانه از رو ، ۱ دانه از زیر ، ۲ دانه از رو

رج هشتم : ۲ دانه از زیر ، ۱ دانه از رو ، ۱ دانه از زیر ، ۱ دانه از رو ، ۲ دانه از زیر ، *(۱ دانه از رو ، ۱ دانه از زیر ) ۲ بار ، ۱ دانه از رو ، ۲ دانه از زیر ، ۱ دانه از رو ، ۱ دانه از زیر ، ۱ دانه رو ، ۲ دانه زیر ، از * تا انتها تکرار می کنیم .

رج نهم : مانند رج سوم

رج دهم : مانند رج چهارم

رج یازدهم : مانند رج هفتم

رج دوازدهم : مانند رج هشتم

این ۱۲ رج تکرار می شوند .

 

کانال تلگرام آموزش بافتنی ولن

آموزش انواع بافتها با الگوی بافتنی 

آموزش قلاب بافی 

آموزش گام به گام بافتنی 

آموزش بافت پادری  

آموزش بافتنی ولن    http://www.woolen.ir

 

, , , , , , , , , , , , , , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام