فروشگاه اینترنتی لباس ترک رونیور

ادامه طرز دوخت ساک دستی یا کیف طراحی ۳

این آموزش ۳ قسمت دارد. شما در حال مشاهده قسمت سوم هستید

برای مشاهده قسمت اول اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده قسمت دوم اینجا کلیک کنید.

سپس زیپ را به کیف اصلی می دوزیم من به زیپ دو تا نوار که با چرخم گلدوزی کردم اضافه کردم تا خوشگلتر بشه.

135 ادامه طرز دوخت ساک دستی یا کیف طراحی 3

در اینجا من دور تا دور کیف اصلی را دوخته ام تا زیپ را به آن وصل کنم.

138 ادامه طرز دوخت ساک دستی یا کیف طراحی 3

140 ادامه طرز دوخت ساک دستی یا کیف طراحی 3

1411 ادامه طرز دوخت ساک دستی یا کیف طراحی 3

1421 ادامه طرز دوخت ساک دستی یا کیف طراحی 3

حال نوبت به دوخت آستر می رسد . من در اینجا دو تا جیب به آسترم دوختم شما می توانید هر چنئ تا که بخواهید جیب بدید یا نه.

133 ادامه طرز دوخت ساک دستی یا کیف طراحی 3

134 ادامه طرز دوخت ساک دستی یا کیف طراحی 3

حال آستر را مطابق روشی که کیف اصلی را دوخته ایم می دوزیم.

136 ادامه طرز دوخت ساک دستی یا کیف طراحی 3

137 ادامه طرز دوخت ساک دستی یا کیف طراحی 3

144 ادامه طرز دوخت ساک دستی یا کیف طراحی 3

حال آستر کامل شده را به دور تا دور کیف می دوزیم. یا به عبارتی به دور تا دور زیپ کیف اصلی.

145 ادامه طرز دوخت ساک دستی یا کیف طراحی 3

حال بند کیف را که من مدل زیپ گلدوزی کرده ام به کیف اصلی وصل می کنیم.

147 ادامه طرز دوخت ساک دستی یا کیف طراحی 3

کیف ما به پایان رسید. تز کار خود لذت ببرید.

149 ادامه طرز دوخت ساک دستی یا کیف طراحی 3

۱۱م فروردین ۱۳۹۲ بدون نظر دسته بندی : کیف دستی نویسنده : admin

دیدگاه خود را به ما بگویید.

دسته بندی مطالب

Wordpress

Iran wp