آخرین اخبار : 

الگوی آستین ساده

۱-     ابتدا مستطیل abcd را  یه عرض نصف دور بازو + ۲ سانت و صول قد آستین  تا مچ بکشید و قد آستین تا آرنج را در آن مشخص کنید.

۲-     سپس ab و cd را تقسیم بر دو کرده و آنرا e نامگذاری کنید و آنها را به هم وصل کنید.

۳-     حال از نقطه b به سمت پایین بروید و از همان نقطه  به سمت چپ بروید و آنرا f بنامید.

۴-     خط be را تقسیم بر دو کرده و آنرا g بنامید.

۵-     سپس از نقطه f به اندازه ۱٫۵ سانت پایین بیایید و آنرا h بنامید.

۶-     از نقطه a به اندازه ۲ سانت پایین بیایید و آنرا i بنامید.

۷-     حال از نقطه e به اندازه ۳ سانت بالا بروید  و آنرا j بنامید.

۸-     حال نقاط g و h و i و j را به هم متصل کنید.

۹-     حال روی خط hg به اندازه ۳/۱ hg بالا بروید و آنرا m بنامید و از نقطه m خطی عمود بر آن به اندازه ۱٫۵ سانت رسم کنید و آنرا n بنامید.

۱۰-  حال روی خط hi به اندازه ۳/۱ hi بالا بروید و آنرا k بنامید و از نقطه k خطی عمود بر آن به اندازه ۱ سانت رسم کنید و آنرا l بنامید.

۱۱-  حال روی خط ji به اندازه ۳/۱ ji پایین بروید و آنرا o بنامید و از نقطه o خطی عمود بر آن به اندازه ۱ سانت رسم کنید و آنرا p بنامید.

۱۲-  حال روی خط jg به اندازه ۳/۱ jg پایین بروید و آنرا q بنامید و از نقطه q خطی عمود بر آن به اندازه ۱٫۵سانت رسم کنید و آنرا r بنامید.

۱۳-  حال دور چهار ضلعی ghij  کمانهایی رسم کنید که در گیرنده نقاط p,r,n و l باشد.

۱۴-   حال از نقاط  c و d به اندازه ۱٫۵ سانت داخل بروید و آنها را s و t بنامید.

۱۵-  نقاط I و s و نیز g و t را به هم وصل کنید.

۱۶-  خط gt را تا کنید و gnhut را رولت کنید.

۱۷-   سپس خط it را تا کنید و ilhus را رولت کنید.

۱۸-  حال خط های رولت شده را بکشید.

۱۹-  در پایان ۱- ۱٫۵ سانت زاپاس اضافه کنید.

۲۰-  الگوی شما به پایان رسید. در نظر داشته باشید که الگوی به دست آمده باید بزرگتر و یا مساوی دور حلقه آستین شما باشد لذا آنرا اندازه بگیرید و در صورتی که کوچکتر بود به اندازه آن اوزمان بدهید. در ضمن قسمتی از آستین که گودی بیشتری دارد مربوط به جلو می باشد.

, , , , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *