آخرین اخبار : 
   

بافتنی مدل سرهمی بچه گانه

سایز : سال(۴/۳ – ۲) ماه ۱۸/۱۲ – ۹/۶ – ۳/۱
سایز با سانتی متر : (۱۰۴/۹۸ – ۹۲/۸۶) ۸۰/۷۴ – ۶۸/۶۲ – ۵۶/۵۰
مقدار کاموا : (۲۵۰-۲۰۰)۲۰۰-۱۵۰-۱۵۰ گرم
ضخامت کاموا : ۱۷ دانه و ۳۴ رج = ۱۰*۱۰ سانت

روش دانه زیاد کردن : دانه لبه را دوبار ببافید

قسمت
پشت+ آستین ها +پاها : شروع از آستین ها . (۱۶-۱۵)۱۵-۱۴-۱۳ دانه سربگیرید
( برای لبه آستین) با میل گرد شماره ۵ . دانه ها را رکن ( همه از زیر )
ببافید . وقتی ۸ سانت شد ، اضافه کنید ۱ دانه در طرف چپ آن قسمت هر ۲ سانت
یکبار و در کل (۱۰-۹)۷-۷-۶ بار = (۲۶-۲۴)۲۲-۲۱-۱۹ دانه. وقتی
(۳۰-۲۷)۲۳-۲۱-۲۰ سانت شد ( آستین پشت حالا تمام شده ) سر بگیرید
(۱۳۴-۱۲۱)۱۰۴-۹۱-۷۸ دانه طرف چپ این قسمت =(۱۶۰-۱۴۵)۱۲۶-۱۱۲-۹۷ دانه . یک
علامت بگذارید . ادامه دهید به بافت رکن . وقتی که (۱۳-۱۲)۱۱-۱۰-۹ سانت شد
از جایی که علامت گذاشته اید ، کور کنید قسمتی از دانه هایی را که اضافه
کرده اید در رجهای بعد به این روش :
سایز ۳/۱ ماه : ۱۶ دانه ۱بار، ۷ دانه ۳بار
سایز ۹/۶ ماه ۱۶ دانه ۱بار ، ۹ دانه ۳بار
سایز ۱۸/۱۲ ماه : ۱۶ دانه ۱بار ، ۸ دانه ۴ بار
سایز ۲ سال: ۱۶ دانه ۱ بار ، ۱۰ دانه ۴بار
سایز ۴/۳ سال : ۱۷ دانه ۱ بار ، ۸ دانه ۶بار
بعد
از همه کم کردنها شما ۰۹۵-۸۹)۷۸-۶۹-۶۹ دانه دارید در آن رج . وقتی
(۱۹-۱۷)۱۶-۱۴-۱۳ سانت شد یک علامت جدید بگذارید . وقتی ۲ سانت بافتید دانه
های جدیدی را سربگیرید در آن طرفی که قبلا کور کرده اید ، در رجهای بعد به
این روش :
سایز ۳/۱ ماه : ۷ دانه ۳بار ، ۱۶ دانه ۱بار
سایز ۹/۶ ماه : ۹ دانه ۳بار ، ۱۶ دانه ۱بار
سایز ۱۸/۱۲ ماه : ۸ دانه ۴بار ، ۱۶ دانه ۱بار
سایز ۲ سال: ۱۰ دانه ۴بار ، ۱۶ دانه ۱بار
سایز ۴/۳ سال : ۸ دانه ۶ بار ، ۱۷ دانه ۱ بار
حالا
(۱۶۰-۱۴۵)۱۲۶-۱۱۲-۹۷ دانه در آن رج دارید . وقتی (۱۹-۱۷)۱۵-۱۴-۱۳ سانت شد
، کور کنید (۱۳۴-۱۲۱)۱۰۴-۹۱-۷۸ دانه در طرفی که قبلا یرگرفته بودید =
(۲۶-۲۴)۲۲-۲۱-۱۹ دانه برای آستین چپ . یک علامت بگذارید . وقتی که
(۴-۳)۳-۱-۲ سانت شد ، در ان طرف ۱ دانه کم کنید هر ۲ سانت یکبار
(۱۰-۹)۷-۷-۶ بار = (۱۶-۱۵)۱۵-۱۴-۱۳ دانه . وقتی (۳۰-۲۷)۲۳-۲۱-۲۱ دانه شد
کور کنید . این قسمت حدودا (۹۸-۸۸)۷۸-۷۰-۶۶ سانت شد از لبه آستین.

قسمت
جلو راست + آستین + پا : ۳ دانه سربگیرید با میل گرد شماره ۵ . رکن ببافید
دانه ها را . در این زمان ۱ دانه اضافه کنید در هر طرف ( به مدل اضافه
کردن نگاه کنید ) در رجهای دیگر (۱۹-۱۷)۱۵-۱۴-۱۲ بار = (۴۱-۳۷)۳۳-۳۱-۲۷
دانه . در این زمان ، بعد از حدود ۳ سانت ، ۳ دانه وسط را کور کنید برای
جادکمه و ۳ دانه سربگیرید در رج بعد ( در همون جایی که کور کردید) وقتی
اضافه کردن ها تمام شد این قسمت حدودا (۱۱-۱۰)۹-۸-۷ سانت شده . سربگیرید
(۲۷-۲۵)۲۱-۱۹-۱۷ دانه جدید در سمت چپ این قسمت و یک علامت بگذارید = وسط
جلو
در طرف دیگر ۱ دانه اضافه کنید برای خط گردن در رج های دیگر (۱۳-۱۱)۱۰-۸-۷ بار و سپس (۱۴-۱۶)۱۴-۱۱-۹ دانه ۱بار .
در این زمان وقتی که این قسمت ۲ سانت شد یک علامت بگذارید . دانه های جدیدی برای پا در طرف چپ سربگیرید در هر رج به این روش :
سایز ۳/۱ ماه : ۷ دانه ۳بار ، ۱۶ دانه ۱بار
سایز ۹/۶ ماه : ۹ دانه ۳بار ، ۱۶ دانه ۱بار
سایز ۱۸/۱۲ ماه : ۸ دانه ۴بار ، ۱۶ دانه ۱بار
سایز ۲ سال: ۱۰ دانه ۴بار ، ۱۶ دانه ۱بار
سایز ۴/۳ سال : ۸ دانه ۶ بار ، ۱۷ دانه ۱ بار
بعد از همه اضافه کردنها = (۱۶۰-۱۴۵)۱۲۶-۱۱۲-۹۷ دانه در آن رج .
وقتی
اندازه این قسمت از علامت وسط جلو (۱۹-۱۷)۱۶-۱۴-۱۳ سانت شد ، کور کنید
(۱۳۴-۱۲۱)۱۰۴-۹۱-۷۸ دانه سمت چپ را = (۲۶-۲۴)۲۲-۲۱-۱۹ دانه برای آستین. یک
علامت بگذارید . وقتی که (۴-۳)۳-۱-۲ سانت شد ، کم کنید ۱ دانه در طرف چپ ،
هر ۲ سانت یکبار ، در کل (۱۰-۹)۷-۷-۶ بار = (۱۶-۱۵)۱۵-۱۴-۱۳ دانه . وقتی
این قسمت (۳۰-۲۷)۲۳-۲۱-۲۱ سانت شد همه دانه ها را کور کنید .

قسمت جلو چپ + آستین + پا : سر گرفتن و بافت مثل قسمت راست ، ولی برعکس و بدون جادکمه

, , , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام