آخرین اخبار : 
   

بافت دستکش با میل

بافت دستکش با میل   

آموزش بافت دستکش با نخ متوسط و میل شماره چهار:

چهل دانه از دور مچ سرمیندازیم.

چهارسانت کشبافت یکی زیر یکی رو میبافیم.

بعد بافت رو ساده میکنیم و حدود ده سانت ساده بافی میکنیم. اموزش بافت ساده ( دانه به زیر ، دانه به رو ) 

بعد چهارتا دونه وسط رو مشخص میکنیم

و ۳۶ تا دونه باقیمانده را به دو طرف تقسیم میکنیم.

یعنی ۱۸ دونه میبافیم قبل از ۴ دونه وسط یه ژته میزنیم. چهارتا دونه را میبافیم و دوباره یه ژته میزنیم و ۱۸ دونه اخر کار و میبافیم.

رج های پشت کار تمامی دانه ها به رو بافته و ژته ها را هم بسته میبافیم که سوراخ نیفتد.

رج بعد ۱۸ دونه میبافیم و این بار بجای چهارتا شش دانه وسط داریم.

قبل و بعد از شش دانه ژته میزنیم و ۱۸ دانه اخر رو هم میبافیم.

به همین ترتیب در رجهای روی کار بعد از ۱۸ دانه اول و قبل از ۱۸ دانه اخر ژته میزنیم تا جایی که دانه های وسط ما به ۱۲ الی ۱۴ دانه برسند.

ابن ۱۲ یا ۱۴ دانه را در سنجاق قفلی نگه میداریم

و سپس ۱۸ دانه اول و ۱۸ دانه آخر را با هم (پشت سر هم) سه سانت ساده بافی میکنیم.

و چهار رج کشبافت یکی زیر یکی رو میبافیم و کور میکنیم.
میرویم سراغ دانه های شصت که کنار گذاشته بودیم.

این دانه ها را داخل میل میگیریم و چهار رج کشبافت یکی زیر یکی رو میبافیم و کور میکنیم.

برای بند روی دستکش ۷ دانه سرمیندازیم بافت  رکن انجام میدیم

و در رج سوم و پنجم به اول و اخر دانه ها یک دانه اضافه میکنیم تا دانه هامون به ۱۱ دانه برسند.

۱۱ دانه را یک رج کامل به زیر میبافیم،

رج بعد سه زیر یه رو سه زیر یه رو سه زیر میبافیم.. یعنی وسط ۱۱ دونه دوتا دونه به زیر بافته میشوند.

این بافت را حدود چهار سانت کمتر از دور مچ ادامه میدهیم.

در انتها ۱۱ دونه رو دو بار از دو طرف کور میکنیم تا به ۷ دانه اولیه برسیم و در نهایت کلیه دانه ها را کور میکنیم.

بند را با نخ و سوزن و یک دکمه به دستکش میدوزیم. و درز کنار دستکش را هم میدوزیم

کانال تلگرام آموزش بافتنی ولن

 بافتنی های فانتزی,

انواع کلاه های دخترانه و پسرانه 

آموزش گام به گام بافتنی (جلسه اول )

اموزش بافت شالگردن 

آموزش ساق و دستکش بافتنی 

منبع : woolen.ir

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *