آخرین اخبار : 
   

بافت سوسماری

آموزش بافت سوسماری
بافت سوسماری
سلام دوستان
آموزش بافت سوسماری را براتون گذاشتیم شما میتونید با این مدل بافت دو میل : کلاه و شالگردن و کیف ببافید .
امید وارم این مطلب براتون کاربردی باشه و استفاده کنید .
کیف سوسماری
هر نوع بافتی که میخواهید با مدل بافت سوسماری انجام دهید، باید با ضریبی از عدد ۵ بعلاوه ۴  دانه بافتتان را سر بگیرید
کلاه بافت سوسماری
من برای نمونه با ۱۹  دانه برایتان بافتم یعنی  ۱۹=۴+۳ *۵  


و به این ترتیب ادامه دادم … پیشنهاد میکنم یک نمونه کوچک از بافت را
انجام دهید تا نوع بافت را تشخیص دهید ، بعد از آن میتوانید روی هر بافتی
که خواستید پیاده کنید.
رج اول : ۴ دانه از زیر – ۱ دانه از رو – ۴ دانه از زیر – ۱ دانه از رو و به همین ترتیب تا انتهای رج
رج دوم: ۴ دانه از رو – یک دانه اضافه کنید (طوری که سوارخ نیفتد)-  ۱
دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید بدون ایجاد سوراخ – ۴ دانه از رو – یک
دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید …. به همین ترتیب
تا انتهای رج ادامه دهید
رج سوم : دانه ها را همانطور که می بینید ببافید یعنی ۴ دانه از زیر – ۳ دانه از رو – ۴ دانه از زیر – ۳ دانه از رو ……….
رج چهارم : ۴ دانه از رو – یک دانه اضافه کنید (طوری که سوارخ نیفتد)-  ۳
دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید بدون ایجاد سوراخ – ۴ دانه از رو – یک
دانه اضافه کنید – ۳ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید …. به همین ترتیب
تا انتهای رج ادامه دهید
آموزش بافت سوسماری
رج پنجم: دانه ها را همانطور که می بینید ببافید یعنی ۴ دانه از زیر – ۵ دانه از رو – ۴ دانه از زیر – ۵ دانه از رو ……….
رج ششم :  ۴ دانه از رو – یک دانه اضافه کنید (طوری که سوارخ نیفتد)-  ۵
دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید بدون ایجاد سوراخ – ۴ دانه از رو – یک
دانه اضافه کنید – ۵ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید …. به همین ترتیب
تا انتهای رج ادامه دهید
طرح سوسماری
رج هفتم: دانه ها را همانطور که می بینید ببافید یعنی ۴ دانه از زیر – ۷ دانه از رو – ۴ دانه از زیر – ۷ دانه از رو ……….
رج هشتم :  ۴ دانه از رو – یک دانه اضافه کنید (طوری که سوارخ نیفتد)-  ۷
دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید بدون ایجاد سوراخ – ۴ دانه از رو – یک
دانه اضافه کنید – ۷ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید …. به همین ترتیب
تا انتهای رج ادامه دهید
رج نهم: دانه ها را همانطور که می بینید ببافید یعنی ۴ دانه از زیر – ۹ دانه از رو – ۴ دانه از زیر – ۹ دانه از رو ……….
آموزش تصویری بافت سوسماری
رج
دهم : ۴ دانه از رو – ۱ دانه از زیر – ۸ دانه را از زیر کور کنید طوری که
از دانه های زیر فقط دو دانه بماند یعنی دانه اول و دانه آخر – و بقیه را
نیز به همین ترتیب ادامه دهید .. یعنی باز ۴ دانه از رو و بقیه کار …….
رج یازدهم : ۴ دانه از زیر – دو دانه باقی مانده از دانه های رو را با هم از رو ببافید و باز ۴ دانه از زیر و ادامه کار ……..
بافت طرح سوسماری
فاصله
بین طرحها را میتوانید خودتا ن مشخص کنید و همچنان فاصله ردیفی را
…….. مثلا دو رج بعد دوباره مانند قبل از رج اول شروع به بافت کنید.
بافت سوسماری با میل

 

, , , , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام