آخرین اخبار : 

ساخت عروسک (موش قلاب بافی )

ساخت عروسک (موش قلاب بافی )

آموزش عروسک قلاب بافی

سلام دوستان

امروز آموزش بافت عروسک با قلاب را براتون گذاشتیم

برای بافت این عروسک موش از روش اسپیرال یا حلزونی استفاده می کنیم

روش اسپیرال یعنی در انتهای رج شلال نزده و مستقیم به رج بعد می رویم برای اینکه سر رج را گم نکنید از سنجاق برای علامت زدن کمک بگیرید .

همه بافت بصورت پایه کوتاه هست

سر و تنه موش قلاب بافی :

ساخت عروسک

۱ . ۶ پایه داخل حلقه ی جادویی می بافیم ( ۶ )

۲٫ داخل هر خانه ۲ پایه می بافیم ( تعداد دانه های این رج ۱۲)

۳٫ خانه اول یکی خانه دوم ۲ پایه ( تا آخر رج یکی تکی یکی ۲ تایی می بافیم . ( تعداد دانه های این رج ۱۸ )

۴ . در این رج ۲ تا یکی یکی ۲ تایی بافته می شود تا آخر رج ( تعداد دانه های این رج  ۲۴ )

رج ۵ . به همین ترتیب به تعداد دانه های یکی هر رج یک دانه اضافه میشود تا رج ۹ یعنی رج پنجم تعداد کل دانه ها ۳۰ ، رج شش ۳۶ رج هفتم ۴۲ رج هشتم ۴۸ رج نهم ۵۴ دانه خواهیم داشت )

رج ۱۰ تا رج ۱۸ . داخل هر خانه یکی می بافیم ( تمام رج ها تعداد دانه ها ۵۴ )

رج ۱۹ . داخل هر  هفت خانه یکی بافته میشه  یک دانه کم میشه ( ۴۸ دانه )

رج ۲۰ . داخل هر  شش خانه یکی بافته میشه  یک دانه کم میشه ( ۴۲ دانه )

رج ۲۱ . داخل هر  پنج خانه یکی بافته میشه  یک دانه کم میشه ( ۳۶ دانه )

رج ۲۲ . داخل هر  چهار خانه یکی بافته میشه  یک دانه کم میشه (۳۰ دانه )

رج ۲۳ . داخل هر  سه خانه یکی بافته میشه  یک دانه کم میشه ( ۲۴ دانه )

رج ۲۴ . داخل هر  دو خانه یکی بافته میشه  یک دانه کم میشه ( ۱۸ دانه )

رج ۲۵ . داخل هر  خانه یکی بافته میشه  یک دانه کم میشه ( ۱۲ دانه )

رج۲۶ . شش دانه کم میشه .

از این توپک ۲ تا می بافیم یکی برای تنه یکی برای سر

دست ها  عروسک قلاب بافی موش :

عروسک بافتنی

۱٫ ی حلقه ی جادویی زده پنچ تا پایه می بافیم ( تعداد دانه ها این رج ۵ )

۲ . در هر خانه ۲ تا پایه بلند می  بافیم (۱۰ )

رج ۳ تا ۵ . ساده بافی می کنیم ( ۱۰)

۶ . دانه اول را جا گذاشته و در خانه های بعدی یک پایه می بافیم . (۹)

۷ . ساده بافی ( ۹ )

۸ . دانه اول را جا گذاشته و بعد خانه های بعدی یک پایه می بافیم (۸)

۹ . ساده بافی (۸)

۱۰ . دانه اول را جا گذاشته و خانه های بعدی یک پایه می بافیم (۷)

۱۱٫ ساده بافی (۷)

۱۲٫ دانه اول را جاگذاشته و خانه های بعدی یک پایه می بافیم (۶)

۱۳ تا ۱۵ . ساده بافی (۶)

سپس روی تنه در محل مناسب نصب می دوزیم .

بافتنی

بینی  عروسک  بافتنی موش :

دو رج اول را با رنگ قهوه ای و بقیه با رنگ بدن ادامه می دهیم .

۱٫ حلقه ی جادویی زده چهار تا پایه می بافیم (۴ تعداد دانه های این رج )

۲٫ در هر خانه دو پایه می بافیم . (۸)

۳٫ در خانه اول ی پایه و خانه دوم ۲ تا پایه می بافیم (۱۲)

۴٫ در خانه اول و دوم ی پایه و خانه سوم ۲ تا پایه می بافیم (۱۶)

۵٫در خانه اول تا سوم ی پایه و خانه چهارم ۲ تا پایه می بافیم (۲۰)

۶٫ در خانه اول تا چهارم ی پایه و خانه پنجم ۲ تا پایه می بافیم (۲۴)

۷٫ در خانه اول تا پنجم ی پایه و خانه ششم ۲ تا پایه می بافیم (۲۸)

۸٫ ساده بافی (۲۸)

۹٫ در خانه اول تا ششم هر کدام یک پایه و خانه هفتم دو پایه (۳۲)

۱۰ . ساده بافی (۳۲)

روی صورت و در محل مناسب نصب و می دوزیم  .

بافت موش قلاب بافی

 گوش های عروسک موش قلاب بافی :

دو عدد با رنگ بدن بافته می شود و دو عدد بعدی را در دو رج اول با سفید و بقیه با رنگ بدن بافته می شود .

۱٫ حلقه ی جادویی زده هشت پایه می بافیم (۸)

۲٫ در هر خانه دو پایه می بافیم (۱۶)

عروس سازی

۳٫ در خانه اول یک پایه و خانه دوم دو پایه (۲۴)

۴٫ در خانه اول و دوم هر کدام ی پایه و خانه سوم دو پایه (۳۲)

یک دایره تک رنگ را روی یک دایره دو رنگ قرار داده و یک ردیف می بافیم ، بصورتی که دو دایره به هم وصل بشن

آموزش عروسک

گوش های آماده شده را روی سر عروسک نصب می کنیم  .

مدل عروسک

پاهای عروسک قلاب بافی موش :

سه رج اول با سفید و بقیه با رنگ بدن بافته می شود .

۱٫ حلقه ی جادویی زده و هشت پایه می بافیم (۸)

۲٫ در هر خانه دو پایه می بافیم (۱۶ )

۳ . در خانه اول یکی و خانه دوم دو پایه می بافیم (۲۴ )

۴٫ درخانه اول و دوم یکی خانه سوم دو پایه بافته میشه (۳۲ )

رج ۵ تا ۷ . ساده بافی (۳۲)

۸٫ در خانه اول و دوم هر کدام یک پایه و یک دانه کم میشه (۲۴)

۹٫ در خانه اول و دوم هر کدام یک پایه و یکی دانه کم میشه (۱۸ )

۱۰ . یک دانه بافته یکی کم می کنیم (۱۲)

۱۱٫ خانه اول  و دوم یک دانه و یک دانه کم می کنیم (۹)

۱۲ تا ۱۶ . ساده بافی (۹ )

۱۷ . در خانه اول و دوم هر کدام یک پایه و خانه سوم دو پایه (۱۲)

داخل پا را از الیاف پر کرده و به بدن عروسک وصل می کنیم .

عروسک موش

طرح شکم عروسک قلاب بافی موش :

۱٫ حلقه ی جادویی زده و هفت پایه می بافیم  (۷)

۲٫ داخل هر خانه ۲ پایه می بافیم (۱۴)

۳٫ خانه اول یک پایه خانه دوم دو پایه (۲۱)

۴٫ خانه اول و دوم یک پایه خانه سوم دو پایه (۲۸)

۵٫ خانه اول تا سوم یک پایه خانه چهارم دو پایه (۳۵)

۶٫ خانه اول تا چهارم یک پایه خانه پنجم دو پایه (۴۲)

۷٫ خانه اول تا پنجم یک پایه خانهششم دو پایه (۴۹)

گردی بافی سفید را روی شکم عروسک قلاب بافی نصب می کنیم .

عروسک ها

دم موش عروسکی :

نخ را به محل دم موش وصل می کنیم

چهل باضافه ی زنجیره می بافیم

از زنجیره دوم  در بیست زنجیره اول بیست شلال و روی بیست زنجیره دوم پایه کوتاه می بافیم

با یک شلال به جایی که نخ وصل شده نخ را بیرون می کشیم و کور می کنیم .

عروسک موش بافتنی

چشم ها را روی صورت نصب می کنیم و تزییناتی که دوست داریم به موش کوچولو وصل می کنیم

عروسک بافتنی موش

  عروسک با قلاب

عکس عروسک

آموزش قلاب بافی 

الگوی قلاب بافی

آموزش بافت پادری  

آموزش بافتنی ولن    http://www.woolen.ir

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *