آخرین اخبار : 

طرز دوخت چاک دامن

۱-     ابتدا الگوی دامن را بکشید به طوری که برای مقداری که می خواهید چاک بدهید یک مستطیل به جلو یا پشت دامن اضافه کنید. در اینجا من ۵ سانت عرض و ۱۳ سانت طول برای چاک دامنم که در جلو قرار دارد در نظر گرفته ام.

 15-1-1390 002.JPG

۲-     حال درز دامن را از زیر زیپ تا نقطه a در پایین دامن بدوزید سپس به سمت راست رفته و تا نقطه b بدوزید.

15-1-1390 005.JPG

15-1-1390 004.JPG

15-1-1390 006.JPG

15-1-1390 008.JPG

۳-     سپس برای اینکه درز چاک خوب اتو شود از نقطه a تا نقطه c را با طول دوخت ۵mm بدوزید و درز را اتو بزنید سپس آنرا بشکافید.

 15-1-1390 009.JPG

15-1-1390 010.JPG

۴-     حال درز اتو شده را از گوشه انتهایی چاک در نظر بگیرید آنرا به صورت اریب تا بزنید  و به اندازه ۵ سانت به سمت چپ بروید و آنرا d بنامید و از آن نقطه یک خط عمود بر تای اریب بکشید و آنرا e بنامید. سپس از d به اندازه ۵ سانت دیگر به سمت چپ بروید و آنرا f نامگذاری کنید. حال یک خط از f به e بکشید و آنرا تا ۱ سانت مانده به انتهای زاپاس بدوزید.

15-1-1390 013.JPG

15-1-1390 015.JPG

۵-     حال اضافی را قیچی بزنید و چاک را برگردانید و اتو بزنید.

15-1-1390 017.JPG

۶-     سپس برای زیر چاک از ۱ سانت زاپاس در نقطه g  تا ۱ سانت زاپاس در نقطه h را بدوزید چاک را برگردانید و اتو بزنید.

15-1-1390 018.JPG

15-1-1390 021.JPG

15-1-1390 022.JPG

۷-     دوخت چاک شما به پایان رسید. این زاپاس برای اتصال استر می باشد در صورتی دامن را آستر نمی کنید تا انتها آنرا بدوزید.

15-1-1390 023.JPG

15-1-1390 024.JPG

, , , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *