آخرین اخبار : 
   

عروسک بافتنی فانتزی قلاب بافی

عروسک بافتنی فانتزی قلاب بافی

 

سر عروسک بافتنی

۱ . حلقه ی جادویی و ۶ پایه 

۲٫ در هر پایه دو پایه ۶ بار ( کل دانه ها ۱۲ پایه )

۳٫ یک پایه یکی بعدی ۲ تایی (۲ پایه ) (۱۸ پایه )

۴٫ ۲ پایه یکی بعدی ۲ تایی (۲۴ پایه )

۵٫ ۳ پایه یکی بعدی ۲ تایی (۳۰ پایه )

۶٫ ۴ پایه یکی بعدی ۲ تا یی (۳۶ پایه )

۷٫ هر پایه یکی (۳۶ )

۸٫ ۱۶ پایه یکی در پایه ی بعدی ۲ پایه  ( ۲ بار یعنی دوباره ۱۶ پایه یکی بعدی ۲ پایه ) (۴۰ پایه )

۹٫ ۱۷ پایه یکی درپایه بعدی ۲ پایه ( ۲ بار)  (۴۴ پایه )

۱۰ . ۱۱ و ۱۲ . هر پایه یکی (۴۴ پایه )

۱۳ . ۱۹ پایه در پایه بعدی دو پایه یک پایه دو پایه  (۲ بار ) ۳۸ پایه

۱۴ و ۱۵ و۱۶ . هر پایه یکی ( ۳۸ پایه )

۱۷ . دو پایه یکی ۶ پایه (۶ بار )  ( ۳۲ پایه )

۱۸ و ۱۹ . هر پایه یکی  (۳۲ پایه )

۲۰  . دو پایه یکی  ۵ پایه (۶ بار ) (۳۶ پایه )

۲۱ هر پایه یکی (۳۶ پایه )

۲۲ . دو پایه یکی ۴ پایه (۶ بار ) (۳۰ پایه )

۲۳ . هر پایه یکی (۳۰ پایه )

۲۴٫ دو پایه یکی ۳ پایه (۶ بار )  ( ۲۴ پایه )

۲۵ . دو پایه یکی یک پایه (۶ بار ) (۱۸ پایه )

۲۶ .  دو پایه یکی یک پایه (۶ بار ) (۱۲ پایه )

۲۷ . دو پایه یکی ( ۶ بار ) (۶ پایه )

بینی عروسک بافتنی

۱ . حلقه ی جادویی و ۶ پایه 

۲٫ در هر پایه دو پایه ۶ بار ( کل دانه ها ۱۲ پایه )

۳٫ یک پایه یکی بعدی ۲ تایی (۲ پایه ) (۱۸ پایه )

۴ . یک پایه ( هر پایه ۲ پایه ) ۴ بار ، ۵ پایه ( در هر پایه دو پایه ) ۴ بار ۴ پایه (۲۶ پایه )

۵ و ۶ و۷ .  هر پایه یکی ( ۲۶ پایه )

۸ . دو پایه یکی ، یک پایه  (۸ بار ) دو پایه یکی ( ۱۷ پایه )

۹ . دو پایه یکی (۸ بار ) یک پایه ( ۹ پایه )

۱۰ . دو پایه یکی ( ۴ بار ) یک پایه

پای عروسک بافتنی

۱ . حلقه ی جادویی و ۶ پایه

۲٫ در هر پایه دو پایه ۶ بار ( کل دانه ها ۱۲ پایه )

۳٫ یک پایه یکی بعدی ۲ تایی (۶ بار ) (۱۸ پایه )

۴٫ ۲ پایه یکی بعدی ۲ تایی (۶ بار ) ( ۲۳ پایه )

۵ . ۳ پایه یکی بعدی ۲ تایی (۶ بار ) ( ۳۰ پایه )

۶ . بافت از حلقه ی پشتی ( ۳۰ پایه )

۷ و ۸ . هر پایه یکی ( ۳۰ پایه )

۹ . ۳ پایه ۲ پایه یکی ( ۶ بار ) (۲۴ پایه )

۱۰ . ۲ پایه دو پایه یکی ( ۶ بار ) ( ۱۸ پایه )

۱۱ . هر پایه یکی ( ۱۸ )

۱۲ . یک پایه یکی دو پایه یکی ( ۶ بار ) ۱۲ پایه

۱۳ . ۲ پایه یکی (۳ بار ) ۹ پایه

۱۴ تا ۲۰ . ۹ پایه

قلب کف پا عروسک بافتنی : 

حلقه ی جادویی

۳ پایه دوبل و ۳ پایه بلند ، یک پایه دوبل ، ۴ پایه  بلند ، ۳ پایه دوبل ، دو زنجیره و شلال

دست

  1. حلقه ی جادویی  ۶ پایه
  2. یک پایه در پایه بعدی ۲ پایه ( ۳ بار ) ۹ پایه
  3. دو پایه در پایه یعدی دو پایه ( ۳ بار ) ۱۲ پایه
  4. ۱۲ پایه
  5. دو پایه دو پایه یکی ( ۳ بار ) ۹ پایه
  6. یک پایه دو پایه یکی ( ۳ بار ) ۶ پایه
  7. و ۸ . ۶ پایه

تکه های برای وصل قلب به سر

۱ . حلقه ی جادویی و ۳ پایه

۲ تا ۹ . ۴ پایه

قلب کوش

برای گوش طبق پترن فقط تا قسمت رنگ قرمز ببافید

دو تکه بافته و بهم وصل کنید

قلب بال

برای بال کل پترن را ببافید .

  

کانال تلگرام آموزش بافتنی ولن

آموزش قلاب بافی 

الگوی قلاب بافی

آموزش بافت پادری  

آموزش بافتنی ولن    http://www.woolen.ir

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام