آخرین اخبار : 
   

عروسک قلاب بافی -زنبور سفید

عروسک قلاب بافی زنبور سفید

سر و بدن:

از بالای سر شروع میکنیم

با نخ رنگ سفید ۲تا زنجیره ببافید

دور۱: ۶تا پایه کوتاه در حلقه دوم از زنجیره

دور۲: ۲تا پایه کوتاه در هر حلقه (۱۲پایه کوتاه)

دور۳: { ۱پایه کوتاه – ۲تا پایه کوتاه در یک حلقه }۶بار تکرار کنید. (۱۸پایه کوتاه)

دور۴: { ۲تا پایه کوتاه – ۲پایه کوتاه در یک حلقه } ۶بار تکرار. (۲۴پایه کوتاه)

دور۵:{  ۳تا پایه کوتاه – ۲تا پایه کوتاه در یک حلقه } ۶بار تکرار. (۳۰پایه کوتاه)

دور۶تا۱۲: ۳۰تا پایه کوتاه در هر دور

دور۱۳: { کاهش } ۱۵بار تکرار. (۱۵پایه کوتاه)

دور۱۴- گردن: { ۳تا پایه کوتاه – یک کاهش } ۳بار تکرار. (۱۲پایه کوتاه)

دور۱۵ – بدن: { افزایش } ۱۲بار تکرار. (۲۴پایه کوتاه)

دور۱۶و۱۷: ۲۴تا پایه کوتاه در هر دور

قسمت سر را با پنبه یا هر چیز دیگری پر کنید.

دور۱۸تا۲۱: با نخ رنگ مشکی ۲۴تا پایه کوتاه در هر دور

دور ۲۲و۲۳و۲۴: با نخ رنگ سفید ۲۴پایه کوتاه در هر دور

داخل بدن را هم پر کنید

دور۲۵: { کاهش } ۱۲بار تکرار. (۱۲پایه کوتاه)

دور۲۶: { کاهش } ۶بار تکرار. (۶پایه کوتاه)

بال (۲تا درست کنید):

با نخ رنگ سفید ۷تا زنجیره ببافید.

دور۱: از حلقه دوم زنجیره شروع کنید: ۲تا پایه کوتاه – ۲تا پایه بلند – یک پایه کوتاه – ۶تا پایه کوتاه در زنجیره آخر – یک پایه کوتاه – ۲تا پایه بلند – ۲تا پایه کوتاه

دور۲: یک زنجیره ببافید – ۲تا پایه کوتاه – ۲تا پایه بلند – یک پایه کوتاه – {۲تا پایه کوتاه در یک حلقه } ۶بار تکرار – ۲تا پایه بلند – ۲تا پایه کوتاه

دور ۳: بافت شلال

پا (۶تا درست کنید):

با نخ رنگ مشکی ۷تا زنجیره ببافید – ۳تا پایه کوتاه در حلقه دوم – ۵حلقه دیگه رو بافت شلال ببافید

شاخک (۲تا درست) :

با نخ رنگ مشکی ۱۰تا زنجیره ببافید – از حلقه دوم همه رو بافت شلال ببافید

در آخر بال ها، پاها، شاخک ها و چشم هارو در جای خودشون وصل کنید

البته سر و تنش رو مامان بافتن

زهرا

, , , , , , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام