آخرین اخبار : 
   

کلاه ملوانی

کلاه ملوانی
این
کلاه برای ۶ تا سایز (نوزاد،۳-۶ ماه،۱۲ ماه،۲ سال،۴ سال،۵-۶ سال )هست که
با اولین سایز طرز بافت شرح داده میشه وبرای بقیه سایزها داخل پرانتز میاد.
Gauge:
خیلی مهمه که با میل ۲۲ دونه سربندازی و۲۸ رج ببافی(بافت ساده با نخ رنگ
اصلی کلاه) به یه مربع ۱۰*۱۰ برسی.اگه نختون این مشخصات رو نداره سایز میل
رو کم یا زیاد کنید تا به این اندازه برسید.
با میل کوچکتر(عموما برای
کشباف از میل سایز کمتر استفاده میکنند تا تنگتر وشکیلتر بشه) و نخ رنگ
مربوط به کشباف ۷۳ (۷۹, ۸۳, ۹۳, ۱۰۱, ۱۰۵) دونه سر بندازید و۷ رج کشباف
یکی از زیر یکی از رو ببافید.رج ۸: ۴ (۷, ۴, ۹, ۵, ۲)
تا دونه کشباف،یه دونه اضافه کنید،(۶ (۶, ۴, ۵, ۷, ۶) تا دونه کشباف،یه
دونه اضافه) رو۱۱ (۱۱, ۱۹, ۱۵, ۱۳, ۱۵) بار تکرار کنید،سپس۳ (۶, ۳, ۹, ۵,
۷) دونه کشباف ببافید.رج نهم(روی کار):همه از زیر
رج ۱۰:همه از رو
رج۱۱:یکی
از زیر،(یه دونه اضافه،۱۳ (۱۴, ۱۶, ۱۷, ۱۸, ۱۹) تادونه از زیر،یه دونه
اضافه،یه دونه از زیر) اینکارو ۶ بار تکرار کنید.تعداد دونه ها۹۷ (۱۰۳,
۱۱۵, ۱۲۱, ۱۲۷, ۱۳۳) میشه.
رج۱۲-۱۶: همه رو ساده ببافید.
رج۱۷:یکی از زیر،(یه دونه اضافه،۱۵ (۱۶, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۱) تا دونه از زیر،یه دونه اضافه،یه دونه از زیر) اینکارو ۶ بار تکرار کنید.
رج۱۸-۲۲:همه رو ساده ببافید.
رج۲۳:یکی
اززیر،(دوتا یکی، ۱۳ (۱۴, ۱۶, ۱۷, ۱۸, ۱۹) تا دونه از زیر،ssk ،یه دونه از
زیر) اینکارو ۶ بار تکرار کنید.تعداد دونه ها۹۷ (۱۰۳, ۱۱۵, ۱۲۱, ۱۲۷, ۱۳۳)
تا میشه
رج۲۴-۲۶: همه رو ساده ببافید.
رج۲۷:یکی از زیر،(دوتا یکی،۱۱
(۱۲, ۱۴, ۱۵, ۱۶, ۱۷), تا دونه از زیر،ssk یکی از زیر) اینکارو ۶ بار
تکرار کنید.تعداد دونه ها۸۵ (۹۱, ۱۰۳, ۱۰۹, ۱۱۵, ۱۲۱) تا میشه.
رج۱۸-۳۰: همه رو ساده ببافید
رج۳۱:یکی
از زیر،(دوتا یکی۹ (۱۰, ۱۲, ۱۳, ۱۴, ۱۵), تا دونه از زیر،ssk ،یکی از زیر)
اینکارو ۶ بار تکرار کنید.تعداد دونه ها ۷۳ (۷۹, ۹۱, ۹۷, ۱۰۳, ۱۰۹) تا
میشه.
رج۳۲-۳۴: همه رو ساده ببافید
فقط برای سایزهای ۱-۲ سال،۳-۴ سال،۵-۶ سال:
رج۳۵:یکی
از زیر،(دوتا یکی،۱۱ (۱۲, ۱۳) تا دونه از زیر،ssk ، یکی از زیر) اینکارو ۶
بار تکرار کنید.تعداد دونه ها ۸۵ (۹۱, ۹۷) تا میشه.
رج۳۶-۳۸: همه رو ساده ببافید
فقط برای سایز۵-۶ سال:
رج۳۹:یکی از زیر،(دوتا یکی،۱۱ تا دونه از زیر،ssk،یکی از زیر) اینکارو ۶ بار تکرار کنید.تعداد دونه ها ۸۵ تا میشه.
رج۴۰-۴۲: همه رو ساده ببافید.
برای هر ۶ تا سایز که البته رجهای ۳۵ (۳۵, ۳۵, ۳۹, ۳۹, ۴۳) آن ها میشه:
یکی
از زیر،(دوتا یکی،۷ (۸, ۱۰, ۹, ۱۰, ۹), تا دونه از زیر،ssk ،یکی از زیر) )
اینکارو ۶ بار تکرار کنید.تعداد دونه ها– ۶۱ (۶۷, ۷۹, ۷۳, ۷۹, ۷۳) تا
میشه..
رج ۳۶ (۳۶, ۳۶, ۴۰, ۴۰, ۴۴) وهمه رجهای پشت کار:همه از رو
رج۳۷
(۳۷, ۳۷, ۴۱, ۴۱, ۴۵): یکی از زیر،(دوتا یکی،۵ (۶, ۸, ۷, ۸, ۷), تا دونه
از زیر،ssk،یکی از زیر) اینکارو ۶ بار تکرار کنید.تعداد دونه ها۴۹ (۵۵,
۶۷, ۶۱, ۶۷, ۶۱) تا میشه..
رج۳۹ (۳۹, ۳۹, ۴۳, ۴۳, ۴۷): یکی از
زیر،(دوتایکی،۳ (۴, ۶, ۵, ۶, ۵), تا دونه از زیر، ssk، یکی از زیر)
اینکارو ۶ بار تکرار کنید.تعداد دونه ۳۷ (۴۳, ۵۵, ۴۹, ۵۵, ۴۹) تا میشه.
رج۴۱
(۴۱, ۴۱, ۴۵, ۴۵, ۴۹): یکی از زیر،(دوتا یکی،۱ (۲, ۴, ۳, ۴, ۳) تا دونه از
زیر،ssk،یکی از زیر) ۶ بار تکرار کنید.تعداد دونه ۲۵ (۳۱, ۴۳, ۳۷, ۴۳, ۳۷)
تا میشه.
رج۴۲ (۴۲, ۴۲, ۴۶, ۴۶, ۵۰):همه از روبرای سایزهای۳-۶ ماه،۶-۱۲ماه،۱-۲ سال،۳-۴سال،۵-۶سال
رج۴۳
(۴۳, ۴۷, ۴۷, ۵۱): یکی از زیر(دوتا یکی،۰ (۲, ۱, ۲, ۱), تا دونه از زیر،‌
ssk ، یکی از زیر) ) اینکارو ۶ بار تکرار کنید.تعداد دونه ۱۹ (۳۱, ۲۵, ۳۱,
۲۵) تا میشه.
رج۴۴ (۴۴, ۴۸, ۴۸, ۵۲):همه از رو
سایز۶-۱۲ماه،سایز۳-۴ سال:
رج۴۵ (۴۹):یکی از زیر،(دوتایکی،ssk،یکی از زیر) اینکارو ۶ بار تکرار کنید.تعداد دونه ۱۹ (۱۹) تا میشه.
رج۴۶ (۵۰):همه از رو
همه
۶ سایز رج(۴۳ (۴۵, ۴۷, ۴۹, ۵۱, ۵۳:یکی از زیر،(دوتا یکی) اینکارو۱۲ (۹, ۹,
۱۲, ۹, ۱۲) بار تکرار کنید.تعداد دونه ها۱۳ (۱۰, ۱۰, ۱۳, ۱۰, ۱۳) تامیشه.
رج۴۴
(۴۶, ۴۸, ۵۰, ۵۲, ۵۴): ۱ (۰, ۰, ۱, ۰, ۱), تا دونه از رو، دوتایکی از
رو(دوتایکیهای قبلی همه از زیر بود)، اینکارو ۶ (۵, ۵, ۶, ۵, ۶) بار تکرار
کنید.تعداد دونه ۷ (۵, ۵, ۷, ۵, ۷) تامیشه.
نخ رو به طول۵/۴۵ سانت می برین.نخ رو از دون های باقیمانده رد میکنیدوسفت میکشیدومحکم می بندین. بعد درزها رو بدوزین.
دوستانی که قصد خرید این شال و کلاه رو دارید هم  می تونید از طریق دکمه خرید پستی اقدام به خرید کنید تا براتون بافته بشه و ارسال شه.
قیمت کلاه ۳۰ هزار تومان و شال هم ۲۰ تومان
از کاموا جنس مرغوب و خوب استفاده میشه که شال و کلاهتون عمر زیادی داشته باشه.
شال و کلاهتون دست بافت خواهد بود و کیفیتش با لباس های بافت ماشین قابل مقایسه نیست.
اگر فقط شال یا فقط کلاه رو می خواهید توی توضیحات اعلام کنید تا قیمت رو براتون اصلاح کنیم.
, , , , , , , ,
 1. ز ناصری گفت:

  سلام ممنون از آموزش خوبتون منظورتون از ssk که در توضیحات اوردید چیه؟ ممنون میشم جواب بدید

 2. ayda گفت:

  سلام، من این کلاه رو بافتم ولی خوب نشد، آخه اگه خودتونم بخونید متوجه می شید که قسمتای آخرش مشکل داره،

  • admin گفت:

   سلام آیدا جان
   دنبال جواب سوالتون بودم اما نتونستم متوجه شم که قسمت های آخر مشکل داره یا نه. چند جا هم این آموزش رو دیدم که به همین صورت بود.

 3. ayda گفت:

  مثلا رج ۲۷ چطور ۹۷ تا دونه میشه ۸۵ تا و …

  • admin گفت:

   در رج ۲۷ وقتی دستور داخل پرانتز را ۶ بار تکرار می کنیم، با ۶ بار دو تا یکی و ۶ بار ssk در مجموع ۱۲ دانه از ۹۷ دانه کم شده پس ۸۵ دانه باقی می ماند.

 4. شیما گفت:

  سلام عزیزم
  ممنون از سایت عالی و آموزنده تون
  وظیفه دونستم از زحماتتون تشکر کنم
  موفق باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام