مدل الماس

کل کار ۱۳ دونه هستش
ردیف۱:روی کار زیر۶ تا- رو یکی- زیر ۶ تا
ردیف۲: ۵ تا رو-۱ زیر- یکی رو-یکی زیر-۵ تا رو
ردیف۳: ۴ تا زیر-(یکی رو –یکی زیر ) ۲ بار-یکی رو ۴ تا زیر
ردیف۴: ۳ تا رو-(یکی زیر-یکی رو) ۳ بار-یکی زیر-۳ تا رو
ردیف۵: ۲ زیر –(یکی رو –یکی زیر ) ۴ بار –یکی رو- ۲ تا زیر
ردیف۶ – -(یکی رو –یکی زیر )۶ بار – یکی رو
ردیف۷ – ردیف ۶ را تکرار کنید.
ردیف ۸ – ردیف ۶ را تکرار کنید.
ردیف ۹- ردیف ۵ را تکرار کنید.

ردیف۱۰ – ردیف ۴ را تکرار کنید.
ردیف ۱۱- ردیف۳ را تکرار کنید.
ردیف ۱۲ – ردیف ۲را تکرار کنید

۱۰ام فروردین ۱۳۹۲ بدون نظر دسته بندی : آموزش بافتنی و قلاب بافی نویسنده : admin
     

دیدگاه خود را به ما بگویید.


Wordpress

Iran wp