آخرین اخبار : 
   

پانچو

سایز : سال (۴/۳-۲) ماه ۱۸/۱۲ – ۹/۶ – ۳/۱
سایز به سانتی متر : (۱۰۴/۹۸ – ۹۲/۸۶) ۸۰/۷۴ – ۶۸/۶۲ – ۵۶/۵۰
مقدار کاموا : (۳۵۰-۳۰۰)۳۰۰-۲۵۰-۲۵۰ گرم
ضخامت کاموا : ۱۱ دانه و ۱۵ رج با بافت ساده = ۱۰*۱۰ سانت

موس (نخودی):
رج ۱ ……* ۱ زیر و ۱ رو * …..*تا* را تکرار کنید
رج ۲ ……. دانه زیر را رو و دانه رو را زیر ببافید
رج ۲ را تکرار کنید

از
کلاه شروع کنید . ( ۴۷-۴۵)۴۱-۳۹-۳۷ دانه با میل گرد شماره ۸ سربگیرید . با
میل گرد ۳ دانه رکن ببافید در هر طرف و بقیه را موس ببافید .
وقتی که
(۲۷-۲۵)۲۳-۲۱-۱۹ سانت شد ، ۱ رج از زیر ببافید برای رج روی کار . در این
زمان (۷-۷)۳-۳-۳ دانه کم کنید در سراسر رج (۳ دانه رکن را کم نکنید) =
(۴۰-۳۸)۳۸-۳۶-۳۴ دانه . ۴ علامت بگذارید ( در رج روی کار) به این روش :
m1 : بعد از ۴ دانه
m2 : بعد از ( ۱۶-۱۵)۱۵-۱۴-۱۳ دانه
m3 : بعد از (۲۴-۲۳)۲۳-۲۲-۲۱ دانه
m4 : بعد از (۳۶-۳۴)۳۴-۳۲-۳۰ دانه

ادامه دهید به بافت ساده در پشت و جلو و ۳ دانه رکن در طرفیت وسط جلو.
در
این زمان در اولین رج رو ، اضافه کنید به این روش با ژته : ۱ دانه بعد از
m1 ……… یک دانه قبل از m2 …….. یک دانه بعد از m3 ………..
یک دانه قبل از m4 (=چهار دانه اضافه شده)
تکرار کنید این اضافه کردنها را در رج های دیگر (۲۱-۲۰)۱۸-۱۷-۱۵ بار = (۱۲۸-۱۲۲)۱۱۴-۱۰۸-۹۸ دانه.
در
این زمان که اینقسمت (۱۰-۹)۸-۷-۶ سانت شد از جایی که علامت زده اید ،
ادامه دهید به بافت ساده به صورت دور . ۶ دانه وسط جلو در رج اول از رو و
سپس بقیه دانه ها را ساده ببافید.بعد از همه اضافه کردنها همه دانه ها را
با هم یک دور ببافیدو ادامه دهید بافت موس را برای (۶-۵)۵-۴-۴ سانت . ۱
دور ساده ببافید و کور کنید.

, , , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام