آخرین اخبار : 
 

خرید آموزش بافتنی

 

آموزش بصورت تصویری

 

کامل ترین و جامع ترین مجموعه آموزش بافتنی

۱۰ها شیوه مختلف آموزش بافتنی را یکجا یاد بگیرید

 

با این محصول فوق العاده فقط در چند دقیقه به یک بافنده حرفه ای تبدیل شوید

قیمت:19000 تومان

 

تعداد:4DVD

بدون نیاز به هزینه های اضافی

به راحتی با کمترین هزینه و در منزل شال گردن ببافید! آمــــوزش کامـــلا تصویــــری ، گام به گــــام و بسیـــار    

 ســـاده

شما با این آموزش : دیگر نیازی به خرید لباس زمستانی ندارید همه با دیدن مدل های جدید و زیبایتان شگفت زده خواهند شد  و بیش از هر کسی خودتان  لذت خواهید برد  

در این مجموعه آموزشی شما را با چندین الگو آشنا

می کنیم و یاد خواهید گرفت چگونه آنها را خلق کنید.

 

1- الگوی سوئیت پی

2- الگوی ردیف های شبکه ای

3- الگوی ذرتی

4- الگوی جعبه پف کرده

5- الگوی سالاد شاه توت

6- الگوی نخ چهارگره

7-الگوی حلقه های پیوند خورده

8-الگوی دانه های زمستانه

قیمت:19000 تومان

 

تعداد:4DVD برای خرید و مشاوره روی دکمه زیر کلیک کنید تا از طریق تلگرام ارتباط برقرار شود

 

   

ژاکت بالاتنه گرد

این لباس از یقه شروع میشود.

 

۷۶ دانه سر میاندازیم.

 

رج اول: همه دانه ها از زیر بافته میشود.

 

رج ۲:همه دانه ها از زیر بافته میشود.

 

رج ۳: همه دانه ها از زیر بافته میشود.

 

رج ۴:همه دانه ها از زیر بافته میشود.

 

 

 

 

 

۶ دانه قرمز اول . آخر کار سجاف لباس را تشکیل میدهدو همیشه زیر بافته میشود.

 

۱۰ دانه آبی رنگ اول یکطرف جلوی لباس است.

 

 هردانه زرد نشان دهنده یک دانه ثابت وسط ژته هاست.

 

۱۰ دانه آبی رنگ بعد آستین لباس است.

 

۲۰ دانه آبی رنگ بعد قسمت پشت لباس است.

 

۱۰ دانه آبی رنگ بعد آستین است.

 

۱۰ دانه آبی رنگ بعد طرف دیگر جلوی لباس است.

 

هر ۳ سانت یکبار جادکمه را به نحوی که توضیح داده میشود در قسمت سجاف قرار میدهیم.

 

{۳تا زیر-۱ژته(میل را از جلوی نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم.)- ۲ دانه با هم از زیر بافته میشود- ۱ زیر –}=جادکمه

 

تمام رجهای زوج مثل هم بافته میشوند. یعنی ۶ دانه زیر – بقیه رو- ۶ دانه آخر هم زیر.

 

در رجهای فرد:

 

۶ دانه قرمز اول و آخر کار همیشه زیر بافته میشوند.(سجاف لباس)

 

همیشه به اولین قسمت آبی رنگ ۱ عدد اضافه میشود.

 

دانه زرد نشان دهنده یک دانه ثابت وسط ژته هاست.

 

به قسمت آبی رنگ دوم  -سوم و چهارم دو عدد اضافه میشود . و به قسمت آبی رنگ پنجم هم یک عدد اضافه میشود .

 

 

 

رج ۵: {۳تا زیر-۱ژته(میل را از جلوی نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم.)- ۲ دانه با هم از زیر بافته میشود- ۱ زیر –}=جادکمه

 

۱۰تا زیر-۱ژته(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم)-۱زیر -۱ژته(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم)-

 

۱۰تا زیر-۱ژته(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم)-۱زیر -۱ژته(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم)-

 

۲۰تا زیر-۱ژته(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم)-۱زیر -۱ژته(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم)-

 

۱۰تا زیر-۱ژته(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم)-۱زیر -۱ژته(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم)- ۱۰ تا زیر

 

۶تا زیر

 

رج۶: ۶ دانه زیر – بقیه رو- ۶ دانه آخر هم زیر.

 

رج ۷: ۶ دانه زیر-

 

۱۱دانه زیر- ۱ژته(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم.)-۱زیر-۱ژته(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم.)-

 

۱۲دانه زیر- ۱ژته(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم.)-۱زیر-۱ژته(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم.)-

 

۲۲دانه زیر- ۱ژته(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم.)-۱زیر-۱ژته(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم.)-

 

۱۲دانه زیر- ۱ژته(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم.)-۱زیر-۱ژته(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم.)-۱۱ دانه زیر

 

۶دانه زیر

 

رج۸: ۶ دانه زیر – بقیه رو- ۶ دانه آخر هم زیر.

 

رج ۹: ۶دانه زیر-

 

۱۲دانه زیر- ۱ژته(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم.)-۱زیر-۱ژته(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم.)-

 

۱۴دانه زیر- ۱ژته(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم.)-۱زیر-۱ژته(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم.)-

 

۲۴دانه زیر- ۱ژته(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم.)-۱زیر-۱ژته(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم.)-

 

۱۴دانه زیر- ۱ژته(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم.)-۱زیر-۱ژته(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم.)-۱۲ دانه زیر

 

۶دانه زیر

 

رج۱۰: ۶ دانه زیر – بقیه رو- ۶ دانه آخر هم زیر.

 

طبق همین فرمول ۱۵ سانتیمتر میبافیم.

 

بعد به جز دانه های یک آستین (یعنی دانه های موجود بین دو دانه سیاه ثابت وسط ژته ها) بقیه دانه ها را از میل در آورده و به نخ یا سوزن قفلی میکشیم.

 

بافت را شروع میکنیم:

 

رج ۱: دانه اول را میبافیم . یک دانه اضافه یکنیم. بقیه رج را تا انتها میبافیم.

 

رج ۲: دانه اول را میبافیم . یک دانه اضافه یکنیم. بقیه رج را تا انتها میبافیم.

 

رج ۳: دانه اول را میبافیم . یک دانه اضافه یکنیم. بقیه رج را تا انتها میبافیم.

 

رج ۴: دانه اول را میبافیم . یک دانه اضافه یکنیم. بقیه رج را تا انتها میبافیم.

 

رج ۵: دانه اول را میبافیم . یک دانه اضافه یکنیم. بقیه رج را تا انتها میبافیم.

 

رج ۶: دانه اول را میبافیم . یک دانه اضافه یکنیم. بقیه رج را تا انتها میبافیم.

 

رج۷:کامل بافته میشود.

 

رج۸:کامل بافته میشود.

 

رج۹:کامل بافته میشود.

 

رج۱۰:کامل بافته میشود.

 

رج ۱۱: دانه اول برداشته میشود. دو دانه بعد با هم یکی میشود. بقیه دانه ها بافته میشود.

 

رج ۱۲: دانه اول برداشته میشود. دو دانه بعد با هم یکی میشود. بقیه دانه ها بافته میشود.

 

رج۱۳:کامل بافته میشود.

 

رج۱۴:کامل بافته میشود.

 

رج ۱۵: دانه اول برداشته میشود. دو دانه بعد با هم یکی میشود. بقیه دانه ها بافته میشود.

 

رج ۱۶: دانه اول برداشته میشود. دو دانه بعد با هم یکی میشود. بقیه دانه ها بافته میشود.

 

رج۱۷:کامل بافته میشود.

 

رج۱۸:کامل بافته میشود.

 

.

 

.

 

به همین ترتیب ادامه میدهیم یعنی هر چهار رج یک دانه در هر طرف کم میکنیم تا اندازه دور مچ به دست آید.

 

در انتها به دلخواه چند سانتیمتر ابری یا کشباف بافته و آن را کور میکنیم.

 

طول آستین از جایی که جدا بافتیم باید ۱۶ سانتیمتر شود.

 

آستین بعدی را هم دقیقا به همین شکل میبافیم.

 

بعد بقیه دانه ها را به میل میکشیم.و به جز ۶ دانه اول و آخر که همیشه زیر بافته میشوند بقیه دانه ها ساده بافته میشود (یک رج زیر و یک رج رو).

 

در انتها چند سانتیمتر به دلخواه ابری یا کشباف میبافیم.

قد لباس باید ۳۰ سانت شود.

این مدل فقط در زیر آستینها درز دارد که آن را میدوزیم.

woolen

 

, , , , , , , , , ,
 1. مینا گفت:

  سلام دوست عزیز. اگر بخواهم برای بچه بزرگتر ببافم مثلا سه تا چهارسال چه کار کنم؟فقط قد لباس رو اضافه کنم؟ یا قد استین هارو؟ راهنمایی می کنی

  • admin گفت:

   سلام مینا جان
   خوب آره دیگه باید به اندازه شخص دانه بگیری

   بلدی درست اندازه بگیری؟؟ آموزشش رو تو اصطلاحات گذاشتم.
   اول اندازه رو میگیری بعد دانه ها رو حساب می کنی هم برای قد هم آستین هم جای دیگه

 2. الناز گفت:

  سلام خسته نباشید
  میخواستم بدونم این اندازه ها مربوط به چه سنی هستن من اگه بخوام برای بچه پنج ساله ببافم باید چجوری اندازه بگیرم ؟ و اگه بخوام جلو بسته ببافم باید چیکار کنم؟

 3. بوشهری گفت:

  سلام برای خانم ۵۰ساله چند تادونه سربندازم

 4. پرنی گفت:

  با سلام خسته نباشید ممنون و سپاسگزارم از اطلاعات خوبتان

 5. غزل گفت:

  سلام ببخشید این مدل رو با قلاب میشه بافت؟

 6. زهرا گفت:

  سلام
  این مدل عکس نداره یا واسه من باز نمیشه؟

 7. المیرا گفت:

  سلام ادمین محترم
  سایت بسیار خوب و عالی ای دارید
  خواستم بهتون تبریک بگم و ازتون تشکر کنم

 8. رویا گفت:

  برای تعیین تعداد دانه ها اول اندازه مورد نظر فرد رو با متر بگیرید .مثلا اینجا اندازه ای که میخواید یقه باشه(دور گردن) را بگیرید و عدد را یادداشت کنید.از کاموایی که قرار هست با اون ببافید ژاکت رو ۳۰ دانه سر بگیرید و ۱۰ رج رکن ببافید بعد از میل در بیارید .بصورت لوله در میاد اونا زمین بذارید و بدون اینکه بکشیدش با متر اندازه بگیرید و با تناسب تعداد دانه مورد نظر را بدرست آورید.الان تعداد دانه هاتون مشخص شد و میتونید کارو شرو کنید

 9. مریم گفت:

  بسیار عالی توضیح دادید ممنون

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *