آخرین اخبار : 
   

ژیله مردانه برای سایزهای xs,s,m,l,xl

دور سینه(۴۰,۴۴,۴۸,۵۲) ۳۶ سانت
طول ( ۶۶٫۲,۶۶٫۲,۶۷٫۵,۶۸٫۷) ۶۵ سانت
(۱۲,۱۳,۱۴,۱۶) ۱۰ کلاف ۵۰ گرمی.میل سایز ۸ یا ۹ ،میل گرد سایز ۸
Gauge :با میل سایز ۹ اگر ۱۸ تا دونه رو ۲۴ رج ببافی مربع ۱۰*۱۰ بشه.
بافت پشت:
با
میل سایز کوچکتر (۱۱۰,۱۲۲,۱۳۰,۱۴۲) ۱۰۲ تا دونه سر بندازید وکشباف ۲ تا از
زیر ۲ تا از رو ببافید تا ۲/۶ سانت که با روی کار تموم بشه.میل رو عوض
کنید(میل بزرگتر) همه رج از رو و درعین حال (۲۰,۲۲,۲۲,۲۴) ۲۰ تا دونه در
طول رج کم کنید.تعداد دونه های باقیمونده(۹۰,۱۰۰,۱۰۸,۱۱۸) ۸۲ تا میشه.
همینطور ساده ببافید تا ۵۱ سانت از شروع کار که با پشت کار تموم شه.
برای حلقه آستین با توجه به سایز۶,۷,۸,۹)) ۶ تا دونه در ابتدای هردو بعدی رج کور میکنی.تعداد دونه ها (۷۸,۸۶,۹۲,۱۰۰) ۷۰ تا میشه.
به
این ترتیب ادامه بدین که در قسمت روی کار (هر دو رج یکبار) (۱۰,۱۱,۱۲,۱۴)
۸ بار از سمت حلقه آستین یه دونه کم کنید .تعداد دونه ها(۵۸,۶۴,۶۸,۷۲) ۵۴
تا میشه. همینطور ساده ببافید تا حلقه آستین به (۲۲٫۵,۲۲٫۵,۲۳٫۷,۲۵) ۲/۲۱
سانت برسه و رج آخرتون هم پشت کار بشه.
برای سرشونه اول (۶,۷,۸,۹) ۵ تا دونه در ابتدای دو رج بعدی کور کنید و رج بعد۳۶ تا دونه بقیه رو کور کنید.

بافت جلو
شبیه پشت کار ببافید تا ۵۱ سانت.
بافت حلقه آستین ویقه:
۶,۷,۸,۹))
۶ تا دونه کور کنید. بقیه رو تا دوتا دونه وسط همه از زیر میبافی،دوتا
دونه وسط رو توی یه سنجاق قفلی بگیر(یا یه میل دیگه). یه کلاف دیگه بردار
وبقیه دونه ها رو تا آخر همه از زیر بباف.
رج بعد دوباره از اول رج ۶,۷,۸,۹)) ۶ تا دونه کور می کنید. بعد بقیه رو از رو میبافید.
همزمان
هم سمت راست وهم سمت چپ رو ببافید.به این ترتیب ادامه بدین که در قسمت روی
کار (هر دو رج یکبار) (۱۰,۱۱,۱۲,۱۴) ۸ از سمت حلقه آستین یه دونه کم کنید
همزمان (۱۰,۱۰,۹,۸) ۱۱بار یه دونه هم از سمت یقه کم کنید . اینکارو فقط
برای یقه برای رجهای روی کار (۷,۷,۸,۹) ۶ بار تکرار کنید. وقتی همه کم
کردنها تموم شد (۱۱,۱۴,۱۶,۱۸) ۹ تا دونه باقیمونده رو در دوطرف همینطور
ساده ببافید تا حلقه آستین به (۲۲٫۵,۲۲٫۵,۲۳٫۷,۲۵) ۲/۲۱ سانت برسه و رج
آخرتون هم پشت کار بشه.
برای سرشونه اول (۶,۷,۸,۹) ۵ تا دونه کور کنید در هر طرف حلقه آستین و رج بعد بقیه رو کور کنید.
دوتا سرشونه ها رو بدوزید.
بافت
کشباف یقه:در حالیکه روی کار به سمت شماست با میل گرد از ابتدای سرشونه چپ
۵۸ تا دونه بگیرید( در طول یقه) ،یه مارکر میگذارین(یا سنجاق قفلی) بعد
دوتا دونه ای که به سنجاق گرفتید رو به میل اضافه کرده،دوباره یه مارکر
دیگه، دوباره ۵۸ تا دونه دیگه از یقه سمت راست می گیرین وبعد ۳۸ تا دونه
از پشت یقه وبا میل گرد کشباف مربوطه رو میبافید.به این ترتیب:
دوتا از
زیر،(دوتا از رو،دوتا از زیر) این پرانتز رو ادامه میدین تا دوتا دونه
مونده به مارکر،که دوتا یکی میکنید،دوتا از زیر،دوتا یکی ،دوتا از رو
،(دوتا از زیر،دوتا از رو) تا آخر این پرانتز رو ادامه میدین.بعد این کم
کردن رو یکی قبل از مارکر و یکی بعد از مارکر دوم ادامه میدین تا کشباف به
۷/۳ سانت برسه.همه رو کور کنید.
بامیل سایز کوچک(۱۲۲,۱۲۲,۱۲۶,۱۳۰) ۱۱۸ تا دونه دور تا دور حلقه آستین .شروع کنید به کشباف تا ۱/۳ سانت بعد همه رو کور می کنید.

, , , , , , , , ,
  1. مهسا گفت:

    سلام ای بابا چرا عکس نداره توروخدا عکس بزارید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام