آموزش بافتنی از ابتدا با فیلم

سر انداختن بافتنی ( فیلم ) :
http://www.viddler.com/explore/nakotv/videos/5سر انداختن بافتنی، روش دوم ( فیلم ) :

http://www.viddler.com/explore/nakotv/videos/11
سر انداختن بافتنی ، روش سوم ( فیلم ) :
http://www.viddler.com/explore/nakotv/videos/13

اضافه کردن دانه به لبه بافتی که قبلا بافته شده و میخواهیم یک دانه به لبه اضافه کنیم : ( فیلم )

http://www.viddler.com/explore/nakotv/videos/12

بافت از زیر، روش اول ( فیلم ) :

http://www.viddler.com/explore/nakotv/videos/8

بافت از زیر ، روش دوم ( فیلم ) :
http://www.viddler.com/explore/nakotv/videos/9

بافت کشباف تکی ( فیلم ) :

http://www.viddler.com/explore/nakotv/videos/6

بافت کشباف دو تایی ( فیلم ) :

http://www.viddler.com/explore/nakotv/videos/4

بافت جودانه ( دونه برنجی تکی ) :

http://www.viddler.com/explore/nakotv/videos/14

بافت جو دانه درشت ( دونه برنجی دو تایی ) :

http://www.viddler.com/explore/nakotv/videos/7

 

۱۰ام فروردین ۱۳۹۲ بدون نظر دسته بندی : آموزش بافتنی و قلاب بافی نویسنده : admin
     

دیدگاه خود را به ما بگویید.


Wordpress

Iran wp