آموزش بافتنی مدل توری۷و۸

هر گل از ۷ دانه زیر تشکیل شده و بین گلها را ۲ یا ۳ دانه از رو می بافیم و دوباره ۷ دانه از زیر برای گل
رج اول( که رج روی لباس است یعنی روی لباس به طرف ماست و ما آنرا می بینیم ): اول ۴ دانه از رو میبافیم وبعد گل را شروع می کنیم ….. ۱ ژته… ۲ تا یکی … ۳ تا زیر … ۲ تا یکی … ۱ ژته ……..۲ یا ۳ تا از رو میبافیم ودوباره گل را شروع می کنیم …در آخر رج هم ۴ دانه از رو می بافیم
رج دوم(رج پشت لباس است و ما پشت لباس را می بینیم): همه را همانطور که باید بافته شود می بافیم . دانه هایی که برای گل بوده از رو و فاصله بین گلها از زیر
رج سوم : ۷ دانه گل را به این روش می بافیم……..۱ زیر… ۱ ژته … ۲ تا یکی … ۱ زیر … ۲ تا یکی … ۱ ژته … ۱ زیر
رج چهارم : همه دانه ها را می بافیم
رج پنجم : ۷ دانه گل را به این روش می بافیم ……. ۲ تا زیر … ۱ ژته … ۳ تا یکی … ۱ ژته … ۲ تا زیر
در رج پنجم گل تمام می شود و از رج هفتم دوباره گل بعدی را شروع می کنیم و مثل رج اول می بافیم

اگه برای ژته ، کاموا را روی میل بیاورید ، توری میشود

۱۰ام فروردین ۱۳۹۲ بدون نظر دسته بندی : آموزش بافتنی و قلاب بافی , الگو قلاب بافی نویسنده : admin
     

دیدگاه خود را به ما بگویید.


Wordpress

Iran wp