آموزش بافت عروسک بافتنی جوجه

بدن: ۱۶ دانه سر می اندازیم رج اول قبل از هر دانه یک دانه بوسیله ژته اضافه می کنیم ( یه نخ روی میل می اندازیم ) که دانه هامون دوبرابر می شود بعد ۱۱ رج ساده می بافیم بعد از آن در هر طرف هر رج یک دانه کم می کنیم به وسیله دو تا یکی کردن در ابتدا و انتهای هر رج تا رج رج این کار را انجام می دهیم تا اینکه ۲۰ دانه باقی بماند و بعد در رج بعد دوباره قبل از هر دانه یک دانه بوسیله ژته اضافه می کنیم و ۱۳ رج ساده می بافیم رج آخر همه دانه ها را دو تا یکی می کنیم و دانه ها نصف می شود حالا از بین دانه نخ عبور میدهیم و می کشیم درز کنار را می دوزیم و از انتها با الیاف پر می کنیم و درز ته را می دوزیم
پا:‌ ۵ دانه سر می اندازیم ۴ راه ساده می بافیم و کور می کنیم ( بهتر از نخ ضخیمتر استفاده کنید )
نوک : ۲ تا دونه سر می اندازیم ۶ رج ساده می بافیم و کور میکنیم
بال : ۱۰ تا دانه سر می اندازیم قبل از هر دانه یکی اضافه می کنیم =۲۰ دانه در رج بعد در هر طرف یک دانه کم کرده تا ۴ دانه باقی بماند
کلاه : ۳۰ دانه سر می اندازیم ۱۸ راه ساده می بافیم بعد از آن همه دانه ها را دو تا یکی کرده که دانه ها نصف شود و نخ را از بین دانه ها عبور می دهیم و درز آن را می دوزیم
شال گردن: ۴ تا دونه سر می اندازیم ۱۵ تا ۲۰ سانت ساده می بافیم کور می کنیم
(من کلاه و شال را کشبافت بافتم)
بعد با چسب داغ بالها را از وسط تا کرده چسب زده روی بدن می چسبانیم و نوک و پا را هم از وسط تا کرده و روی بدن می چسبانیم و دو تا چشم هم می دوزیم و روی لپش کمی سایه می زنیم.

۱۰ام فروردین ۱۳۹۲ بدون نظر دسته بندی : آموزش بافتنی و قلاب بافی نویسنده : admin
     

دیدگاه خود را به ما بگویید.


Wordpress

Iran wp