آموزش دوخت بلوز آستین کیمونو بالاتنه گرد

 دوخت بلوز آستین کیمونو بالاتنه گرد

 

۱- پارچه را به اندازه ۲/۱ سرشانه به اضافه قد آستین دلخواه و به اضافه ۱۰ سانت چین تا می زنیم.
۲- از دولای بسته ۱۰ سانت برای چین به سمت چپ می رویم.
۳- از دولای بسته بعد از ۱۰ سانت ۲/۱ سرشانه به اضافه قد آستین به سمت چپ می رویم. ۷ تا ۹ سانت پایین می رویم. خط آستین را می کشیم ۲۰ سانت پایین آمده ۲ سانت داخل می رویم و دم آستین را می کشیم.
۴- از دولای بسته بعد۱۰سانت۲/۱سرشانه به اضافه یک سانت به سمت چپ می رویم.
۵- از دولای بسته بعد از ۱۰ سانت چین ۶ سانت پایین می رویم و یک مستطیل می کشیم و بعد این مستطیل را قیچی کرده از لباس جدا می کنیم.
۶- بعد از چین ۷ سانت داخل رفته ۷ سانت پایین می آییم و دور گردن را می کشیم.
۷- از سمت چپ مستطیل از طرف آستین ۶ سانت پایین می رویم و علامت می زنیم.
۸- از دولای بسته بعد از ۱۰ سانت قد بالاتنه ۱۹ سانت از بالای یقه پایین می رویم و به صورت گرد به علامت ۶ سانت وصل می کنیم.
۹- قد تمام به اضافه ۸ سانت از یقه در روی خط سرشانه پایین می رویم.
۱۰- در پایین لباس ۴/۱ دور باسن به اضافه ۳ سانت می کنیم. بعد از چین به سمت چپ می رویم و خط زیر بغل را می کشیم.
۱۱- خط های علامت زده را قیچی می کنیم.
۱۲- پشت را از روی جلو روبر می کنیم. برای دور گردن۷سانت داخل و ۴ سانت پایین رفته و خط دور گردن پشت را می کشیم.

برای بالاتنه پشت قبل از برش زدن دور گردن خط بالاتنه را عقب می کشیم تا بالاتنه پشت دولای بسته شود. به اندازه ۱۰ سانت چین را از سمت چپ طرف بیرون می آوریم. اندازه اصلی بالاتنه باقی می ماند. بعد دولای بسته هم می شود سپس دور گردن را قیچی می کنیم.

روش دوخت
روش دوخت مثل بلوز آستین کیمونو بالاتنه کوتاه است.

 
 
 


تقسیم بندی
تقسیم بندی مثل بلوز آستین کیمونو بالاتنه کوتاه می باشد.
پارچه لازم عرض ۱۲۰=۳ متر
عرض ۱۴۰=۵/۲ متر

منبع: www.khanoomi.ir

۲۸ام فروردین ۱۳۹۲ بدون نظر دسته بندی : آموزش خیاطی نویسنده : admin
     

دیدگاه خود را به ما بگویید.


Wordpress

Iran wp