اضافه کردن دانه در بافتنی

اضافه کردن دانه در بافتنی- روش اول یا ژته

 

یکی  از روش های اضافه کردن نخ در بافتنی روش ژته هست که با گرداندن نخ دور  میل ایجاد می شود. بسته به اینکه دانه بعدی که می بافیم زیر هست یا رو  جهت چرخش نخ نیز تغییر می کند.

 وقتی که دانه بعدی زیر باشد مانند تصویر  زیر است

نخ را از بالای میل دور آن می اندازیم.

میل سمت راست را در حلقه پشت دانه می بریم. نخ را دور میل پیچیده و
بیرون می کشیم. به همان روش که دانه را از زیر می بافیم.

در رج بعد که به این دانه می رسیم مانند تصویر زیر است. که اگر قرار
است زیر بافته شود. مانند دانه های دیگر و اگر قرار است رو بافته شود
به روش رو بافتن دانه زیر بافته می شود

اضافه کردن دانه وقتی که دانه بعدی رو هست:

همانطور که در تصویر می بینید دانه بعدی باید  رو بافته شود

مانند تصویر زیر نخ را از زیر میل می آوریم و روی آن می اندازیم.

سپس میل را از قسمتی از دانه که روبه شماست داخل می بریم.

نخ را دور میل می پیچیم و دانه را بیرون می آوریم. ( به همان روش که
دانه را رو می بافیم)

در رج بعد که می خواهیم دانه را ببافیم دانه شبیه به شکل زیر است. اگر
بخواهیم دانه را از رو ببافیم که به روش معمول می بافیم و اگر هم  بخواهیم دانه را زیر ببافیم به روشی که دانه رو را زیر می بافیم عمل می
کنیم.

 

 

منبع: doonedoone.com

 

 

۶ام بهمن ۱۳۹۲ بدون نظر دسته بندی : اصطلاحات بافتنی نویسنده : admin
     

دیدگاه خود را به ما بگویید.


Wordpress

Iran wp