الگوی یقه مردانه پایه جدا

۱-     خط ab را به اندازه  نصف دور گردن بکشید.

۲-     از نقطه a به اندازه ۳ سانت بالا بروید و آنرا c بنامید.

۳-     از نقطه a به اندازه ۳/۱ ab  داخل بروید و آنرا d بنامید.

۴-     از نقطه b به اندازه ۳ سانت بالا بروید و آنرا e بنامید.

۵-     از نقطه d بک خط منحنی به نقطه e بکشید.

۶-     خط de را به اندازه ۲ سانت ادامه دهید و آنرا f بنامید.

۷-     از نقطه e به اندازه ۳ سانت بالا بروید و آنرا g بنامید.

۸-     یک منحنی از f به g و یک منحنی از g به c بکشید.

۹-     تا اینجا پایه جدای یقه به اتمام رسیده است.

۱۰- برای یقه  اصلی از c اندازه ۳ سانت بالا بروید و آنرا h بنامید.

۱۱- حال یک منحنی از h به g بکشید.

۱۲- سپس به اندازه ۴ سانت از h بالا رفته و آنرا k نامگذاری کنید.

۱۳- به اندازه ۵ الی ۶ سانت از g بالا رفته و آنرا m نامگذاری کنید.

۱۴- سپس یک خط منحنی از m  به k بکشید.

۱۵- حال از نقطه m به اندازه ۱ سانت به صورا اریب بیرون رفته و n نامگذاری کنید.

۱۶- در انتها از نقطه n دو خط منحنی به خط  km و نقطه g بکشید.

۱۷- الگوی شما به پایان رسید.

مدل یقه

مدل یقه

 

۱۴ام فروردین ۱۳۹۲ بدون نظر دسته بندی : آموزش خیاطی نویسنده : admin
     

دیدگاه خود را به ما بگویید.


Wordpress

Iran wp