اندازه میل بافتنی

اندازه های میل های بافتنی

اندازه های میل های بافتنی به دو دسته تقسیم می شن یکی آمریکایی و یکی انگلیسی یا اورپایی

اندازه ها براساس میلی متر هست.

METRIC
U.S.
U.K.
۲mm
۰
۱۴
۲٫۲۵mm
۱
۱۳
۲٫۷۵mm
۲
۱۲
۳mm
۱۱
۳٫۲۵mm
۳
۱۰
۳٫۵mm
۴
۳٫۷۵mm
۵
۹
۴mm
۶
۸
۴٫۵mm
۷
۷
۵mm
۸
۶
۵٫۵mm
۹
۵
۶mm
۱۰
۴
۶٫۵mm
۱۰½
۳
۷mm
۲
۷٫۵mm
۱
۸mm
۱۱
۰
۹mm
۱۳
۰۰
۱۰mm
۱۵
۰۰۰
۱۲mm
۱۷
۱۶mm
۱۹
۱۹mm
۳۵
۲۵mm
۵۰
۲۷ام آبان ۱۳۹۲ بدون نظر دسته بندی : اصطلاحات بافتنی نویسنده : admin
     

دیدگاه خود را به ما بگویید.


Wordpress

Iran wp