شال گردن برگی

شال گردن برگی 
رج۱: ۳ دانه سر می اندازیم .
رج ۲: ۳ دانه را رکن می بافیم .
رج۳:
۱دانه اول را نمی بافیم، کنارش ۱ دانه اضافه می کنیم، دانه بعدی را رکن می
بافیم، ۱دانه اضافه می کنیم و بعد دانه آخر را رکن می بافیم.
رجهای زوج تمام دانه ها را رکن می بافیم .
رجهای
فرد : تمام رجهای فرد همانند رج ۳ باید دانه اضافه کنیم به طوری که دانه
اوا را نمی بافیم-۱ژته- بقیه دانه ها رکن بافته شود -۱ژته – دانه آخر رکن
**یعنی بعد از دانه اول و قبل از دانه آخر باید یک ژته انداخته شود **
این روند را ادامه می دهیم تا ۳۰ دانه بوجود آید
۴ رج بدون کم یا زیاد کردن تمام دانه ها را رکن می بافیم.
رج بعد : دانه ها را یکی در میان روی میل کمکی منتقل می کنیم ( یعنی یک دانه می بافیم بعدی را روی میل کمکی می اندازیم …)
۱۵ دانه روی میل اصلی را ۱۰ رج رکن می بافیم . ۱۵ دانه روی میل کمکی را هم جداگانه ۱۰ رج رکن می بافیم.
حالا
باید این ۲ سری دانه را روی یک میل وارد کنیم یعنی یک دانه از میل اول و
بعد یک دانه از میل کمکی ( به صورت یکی در میان دانه ها را از هردو میل روی
یک میل منتقل می کنیم )
حالا ۳۰دانه روی یک میل داریم که تا ۳۵ سانت این ۳۰ دانه را رکن می بافیم.
بعد
از این ۳۵ سانت باید برگ دیگری ببافیم. همانند برگ اول دوباره دانه هارا
روی دو میل پخش می کنیم ( به صورت یکی در میان ) و هر کدام را ۱۰رج رکن می
بافیم ، دوباره همه دانه هارا روی یک میل منتقل می کنیم . این ۳۰ دانه را ۴
رج رکن می بافیم .
حال یک رج در میان : یکی نبافته -۲تا یکی
-بقیه دانه ها- ۲تا یکی –دانه آخر **یعنی بعد از دانه اول و قبل از دانه
آخر ۲ دانه را یکی می کنیم **
رجهای پشت تمام دانه هار را رکن می بافیم .
این روند را ادامه می دهیم تا ۳ دانه بماند و بعد این ۳ دانه را باهم یکی می کنیم
دو برگ از داخل هم رد می شوند.

۱۰ام فروردین ۱۳۹۲ بدون نظر دسته بندی : آموزش بافتنی و قلاب بافی نویسنده : admin
     

دیدگاه خود را به ما بگویید.


Wordpress

Iran wp