آموزش بافتنی مدل درختی

 

آموزش مدل :

 

من برای این مدل ۲۹ دانه سر انداختم .

 

نکته :

 

تمام رجهای زوج از رو بافته میشوند حتی ژوته ها .

 

رج اول :

 

۱ دانه از زیر +۱ ژوته + ۲ دانه یکی + ۹ دانه
از زیر + ۲ دانه یکی + ۱ ژوته + ۱ دانه از زیر +۱ ژوته + ۲ دانه یکی + ۹
دانه از زیر + ۲ دانه یکی + ۱ ژوته + ۱ دانه از زیر .

 

رج سوم :

 

۲ دانه از زیر + ۱ ژوته + ۲ دانه یکی + ۷ دانه
از زیر + ۲ دانه یکی + ۱ ژوته + ۳ دانه از زیر + ۱ ژوته + ۲ دانه یکی + ۷
دانه از زیر + ۲ دانه یکی + ۱ ژوته + ۲ دانه از زیر .

 

رج پنجم :

 

۱ دانه زیر + ۱ ژوته + ۲ دانه یکی + ۱ ژوته + ۲
دانه یکی + ۵ دانه از زیر + ۲ دانه یکی + ۱ ژوته + ۲ دانه یکی + ۱ ژوته +
۱ دانه زیر + ۱ ژوته + ۲ دانه یکی + ۱ ژوته + ۲ دانه یکی + ۵ دانه از زیر
+ ۲ دانه یکی + ۱ ژوته + ۲ دانه یکی + ۱ ژوته + ۱ دانه از زیر .

 

رج هفتم :

 

۲ دانه از زیر + ۱ ژوته + ۲ دانه یکی + ۱ ژوته +
۲ دانه یکی + ۳ دانه از زیر + ۲ دانه یکی + ۱ ژوته + ۲ دانه یکی + ۱ ژوته
+ ۳ تا از زیر + ۱ ژوته + ۲ دانه یکی + ۱ ژوته + ۲ دانه یکی + ۳ دانه از
زیر + ۲ دانه یکی + ۱ ژوته + ۲ دانه یکی + ۱ ژوته + ۲ دانه از زیر .

 

رج نهم :

 

۱ دانه زیر + ۱ ژوته + ۲ دانه یکی + ۱ ژوته + ۲
دانه یکی + ۱ ژوته + ۲ دانه یکی + ۱ دانه از زیر + ۲ دانه یکی + ۱ ژوته +
۲ دانه یکی + ۱ ژوته + ۲ تا یکی + ۱ ژوته + ۱ دانه زیر + ۱ ژوته + ۲ دانه
یکی + ۱ ژوته + ۲ دانه یکی + ۱ ژوته + ۲ دانه یکی + ۱ دانه از زیر + ۲
دانه یکی + ۱ ژوته + ۲ دانه یکی + ۱ ژوته + ۲ تا یکی + ۱ ژوته + ۱ دانه
زیر .

 

رج یازدهم :

 

۲ دانه زیر + ۱ ژوته + ۲ تا یکی + ۱ ژوته + ۲
تا یکی + ۱ ژوته + ۳ تا یکی + ۱ ژوته + ۲ تا یکی + ۱ ژوته + ۲ تا یکی + ۱
ژوته + ۳ دانه از زیر + ۱ ژوته + ۲ تا یکی + ۱ ژوته + ۲ تا یکی + ۱ ژوته
+ ۳ تا یکی + ۱ ژوته + ۲ تا یکی + ۱ ژوته + ۲ تا یکی + ۱ ژوته + ۲ تا از
زیر .

 

رج دوازدهم :

 

همه از رو .

 

رجهای ۱ تا ۱۲ در تمام طول بافت تکرار میشود .

 

این هم روی مدل :

بافت مدل درختی

 

این هم پشت مدل :

 

این هم نقشه مدل که در نقشه مشخص شده که علامات چه مدلی بافته میشوند :

 

 

منبع: nilofarshadab.blogfa.com

 

 

 

 

۱۰ام فروردین ۱۳۹۲ ۲ نظر دسته بندی : آموزش بافتنی و قلاب بافی نویسنده : admin
     

۲ دیدگاه نوشته شده است! می توانید دیدگاه خود را بنویسید

  1. شیوا می‌گه:

    سلام در مدل درختی دو تا یکی باید از رو انجام شود یا زیر؟ ممنون

دیدگاه خود را به ما بگویید.


Wordpress

Iran wp