ژاکت بالاتنه گرد

این لباس از یقه شروع میشود.

 

۷۶ دانه سر میاندازیم.

 

رج اول: همه دانه ها از زیر بافته میشود.

 

رج ۲:همه دانه ها از زیر بافته میشود.

 

رج ۳: همه دانه ها از زیر بافته میشود.

 

رج ۴:همه دانه ها از زیر بافته میشود.

 

 

 

 

 

۶ دانه قرمز اول . آخر کار سجاف لباس را تشکیل میدهدو همیشه زیر بافته میشود.

 

۱۰ دانه آبی رنگ اول یکطرف جلوی لباس است.

 

 هردانه زرد نشان دهنده یک دانه ثابت وسط ژته هاست.

 

۱۰ دانه آبی رنگ بعد آستین لباس است.

 

۲۰ دانه آبی رنگ بعد قسمت پشت لباس است.

 

۱۰ دانه آبی رنگ بعد آستین است.

 

۱۰ دانه آبی رنگ بعد طرف دیگر جلوی لباس است.

 

هر ۳ سانت یکبار جادکمه را به نحوی که توضیح داده میشود در قسمت سجاف قرار میدهیم.

 

{۳تا زیر-۱ژته(میل را از جلوی نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم.)- ۲ دانه با هم از زیر بافته میشود- ۱ زیر –}=جادکمه

 

تمام رجهای زوج مثل هم بافته میشوند. یعنی ۶ دانه زیر – بقیه رو- ۶ دانه آخر هم زیر.

 

در رجهای فرد:

 

۶ دانه قرمز اول و آخر کار همیشه زیر بافته میشوند.(سجاف لباس)

 

همیشه به اولین قسمت آبی رنگ ۱ عدد اضافه میشود.

 

دانه زرد نشان دهنده یک دانه ثابت وسط ژته هاست.

 

به قسمت آبی رنگ دوم  -سوم و چهارم دو عدد اضافه میشود . و به قسمت آبی رنگ پنجم هم یک عدد اضافه میشود .

 

 

 

رج ۵: {۳تا زیر-۱ژته(میل را از جلوی نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم.)- ۲ دانه با هم از زیر بافته میشود- ۱ زیر –}=جادکمه

 

۱۰تا زیر-۱ژته(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم)-۱زیر -۱ژته(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم)-

 

۱۰تا زیر-۱ژته(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم)-۱زیر -۱ژته(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم)-

 

۲۰تا زیر-۱ژته(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم)-۱زیر -۱ژته(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم)-

 

۱۰تا زیر-۱ژته(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم)-۱زیر -۱ژته(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم)- ۱۰ تا زیر

 

۶تا زیر

 

رج۶: ۶ دانه زیر – بقیه رو- ۶ دانه آخر هم زیر.

 

رج ۷: ۶ دانه زیر-

 

۱۱دانه زیر- ۱ژته(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم.)-۱زیر-۱ژته(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم.)-

 

۱۲دانه زیر- ۱ژته(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم.)-۱زیر-۱ژته(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم.)-

 

۲۲دانه زیر- ۱ژته(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم.)-۱زیر-۱ژته(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم.)-

 

۱۲دانه زیر- ۱ژته(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم.)-۱زیر-۱ژته(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم.)-۱۱ دانه زیر

 

۶دانه زیر

 

رج۸: ۶ دانه زیر – بقیه رو- ۶ دانه آخر هم زیر.

 

رج ۹: ۶دانه زیر-

 

۱۲دانه زیر- ۱ژته(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم.)-۱زیر-۱ژته(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم.)-

 

۱۴دانه زیر- ۱ژته(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم.)-۱زیر-۱ژته(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم.)-

 

۲۴دانه زیر- ۱ژته(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم.)-۱زیر-۱ژته(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم.)-

 

۱۴دانه زیر- ۱ژته(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم.)-۱زیر-۱ژته(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم.)-۱۲ دانه زیر

 

۶دانه زیر

 

رج۱۰: ۶ دانه زیر – بقیه رو- ۶ دانه آخر هم زیر.

 

طبق همین فرمول ۱۵ سانتیمتر میبافیم.

 

بعد به جز دانه های یک آستین (یعنی دانه های موجود بین دو دانه سیاه ثابت وسط ژته ها) بقیه دانه ها را از میل در آورده و به نخ یا سوزن قفلی میکشیم.

 

بافت را شروع میکنیم:

 

رج ۱: دانه اول را میبافیم . یک دانه اضافه یکنیم. بقیه رج را تا انتها میبافیم.

 

رج ۲: دانه اول را میبافیم . یک دانه اضافه یکنیم. بقیه رج را تا انتها میبافیم.

 

رج ۳: دانه اول را میبافیم . یک دانه اضافه یکنیم. بقیه رج را تا انتها میبافیم.

 

رج ۴: دانه اول را میبافیم . یک دانه اضافه یکنیم. بقیه رج را تا انتها میبافیم.

 

رج ۵: دانه اول را میبافیم . یک دانه اضافه یکنیم. بقیه رج را تا انتها میبافیم.

 

رج ۶: دانه اول را میبافیم . یک دانه اضافه یکنیم. بقیه رج را تا انتها میبافیم.

 

رج۷:کامل بافته میشود.

 

رج۸:کامل بافته میشود.

 

رج۹:کامل بافته میشود.

 

رج۱۰:کامل بافته میشود.

 

رج ۱۱: دانه اول برداشته میشود. دو دانه بعد با هم یکی میشود. بقیه دانه ها بافته میشود.

 

رج ۱۲: دانه اول برداشته میشود. دو دانه بعد با هم یکی میشود. بقیه دانه ها بافته میشود.

 

رج۱۳:کامل بافته میشود.

 

رج۱۴:کامل بافته میشود.

 

رج ۱۵: دانه اول برداشته میشود. دو دانه بعد با هم یکی میشود. بقیه دانه ها بافته میشود.

 

رج ۱۶: دانه اول برداشته میشود. دو دانه بعد با هم یکی میشود. بقیه دانه ها بافته میشود.

 

رج۱۷:کامل بافته میشود.

 

رج۱۸:کامل بافته میشود.

 

.

 

.

 

به همین ترتیب ادامه میدهیم یعنی هر چهار رج یک دانه در هر طرف کم میکنیم تا اندازه دور مچ به دست آید.

 

در انتها به دلخواه چند سانتیمتر ابری یا کشباف بافته و آن را کور میکنیم.

 

طول آستین از جایی که جدا بافتیم باید ۱۶ سانتیمتر شود.

 

آستین بعدی را هم دقیقا به همین شکل میبافیم.

 

بعد بقیه دانه ها را به میل میکشیم.و به جز ۶ دانه اول و آخر که همیشه زیر بافته میشوند بقیه دانه ها ساده بافته میشود (یک رج زیر و یک رج رو).

 

در انتها چند سانتیمتر به دلخواه ابری یا کشباف میبافیم.

قد لباس باید ۳۰ سانت شود.

این مدل فقط در زیر آستینها درز دارد که آن را میدوزیم.

woolen

 

۱۰ام فروردین ۱۳۹۲ ۱۴ نظر دسته بندی : ژاكت بافتنی نویسنده : admin
     

۱۴ دیدگاه نوشته شده است! می توانید دیدگاه خود را بنویسید

 1. مینا می‌گه:

  سلام دوست عزیز. اگر بخواهم برای بچه بزرگتر ببافم مثلا سه تا چهارسال چه کار کنم؟فقط قد لباس رو اضافه کنم؟ یا قد استین هارو؟ راهنمایی می کنی

  • admin می‌گه:

   سلام مینا جان
   خوب آره دیگه باید به اندازه شخص دانه بگیری

   بلدی درست اندازه بگیری؟؟ آموزشش رو تو اصطلاحات گذاشتم.
   اول اندازه رو میگیری بعد دانه ها رو حساب می کنی هم برای قد هم آستین هم جای دیگه

 2. الناز می‌گه:

  سلام خسته نباشید
  میخواستم بدونم این اندازه ها مربوط به چه سنی هستن من اگه بخوام برای بچه پنج ساله ببافم باید چجوری اندازه بگیرم ؟ و اگه بخوام جلو بسته ببافم باید چیکار کنم؟

 3. بوشهری می‌گه:

  سلام برای خانم ۵۰ساله چند تادونه سربندازم

 4. پرنی می‌گه:

  با سلام خسته نباشید ممنون و سپاسگزارم از اطلاعات خوبتان

 5. غزل می‌گه:

  سلام ببخشید این مدل رو با قلاب میشه بافت؟

 6. زهرا می‌گه:

  سلام
  این مدل عکس نداره یا واسه من باز نمیشه؟

 7. المیرا می‌گه:

  سلام ادمین محترم
  سایت بسیار خوب و عالی ای دارید
  خواستم بهتون تبریک بگم و ازتون تشکر کنم

دیدگاه خود را به ما بگویید.


Wordpress

Iran wp