آخرین اخبار : 

الگوی بافتنی

شال مورب ( دومیل )

شال مورب  بافتنی با دومیل  برای بافت این شالگردن  بافتنی تعداد دانه ها مضربی از ۲ هست.. قبل از شروع مدل پنج رج  رکن بافی ببافید،،،(تعداد رجهای رکن دلخواه است) حاشیه شال دارای بافت رکن هست بنابراین ۵ دانه اول و ۵ دانه

آموزش بافت طرح لوزیهای پلکانی

آموزش بافت طرح لوزیهای پلکانی آموزش بافت طرح لوزیهای پلکانی : تعداد دانه ها در این بافت : ۱۲ دانه + ۲ دانه رج اول : روی کار : * ۲ رو ، ۱۰ زیر  ، از * تا انتهاب

آموزش بافت طرح قلب داخل مربع

آموزش بافت  طرح قلب داخل مربع بافت  طرح قلب داخل مربع    تعداد دانه ها = ۱۴ دانه +۱ دانه رج اول : (روی کار ) * ۱ رو ، ۱ زیر ، از * تا اخر رج تکرار ۱

پلیور و شالگردن مردانه

  شالگردن بافتنی مردانه  و پلیور مردانه بافتنی نوع بافت :  ساده بافی  ، رو بافی کاموا مورد نیاز : بورجوم اسپورت ، رنگ ۴۷۶۱ ، ۵ کلاف بورجوم کلاسیک ، رنگ ۵۸ سرمه ای ، ۳ کلاف میل شماره ۵ سایز

آموزش بافت طرح شطرنجی مختلف

آموزش بافت طرح شطرنجی مختلف    الگوی طرح  شطرنجی  مختلف  : تعداد دانه در این بافت۱۴ دانه + ۹ دانه رج اول : روی کار : * ( ۱ دانه زیر ، ۱ دانه رو ) ۴ بار ، ۱ دانه

آموزش طرح شطرنجی کوچک ( دو رو )

آموزش طرح  شطرنجی کوچک ( دو رو )  تعداد دانه در اینبافت :   ۱۰ دانه + ۵ دانه رج اول : * ۵ دانه از رو ، ۱ دانه از زیر ،( ۱ دانه از رو ،۱ دانه از زیر

آموزش طرح خزه ای دوبل و بافت راه راه شطرنجی ( دو رو )

آموزش طرح خزه ای دوبل و بافت راه راه شطرنجی ( دو رو ) آموزش طرح خزه ای دوبل و بافت راه راه شطرنجی ( دو رو ) تعداد دانه ها در این مدل ۱۲ دانه + ۷ دانه رج

آموزش بافت طرح خزه ای دوبل ( دو رو )

آموزش بافت طرح خزه ای دوبل ( دو رو ) آموزش بافت طرح خزه ای دوبل ( دو رو ) برای تعداد دانه های فرد : رج اول : ۱ دانه از زیر * ۱دانه از رو ، ۱ دانه از

آموزش بافت طرح خزه ای ( دو رو )

آموزش بافت طرح خزه ای ( دو رو ) آموزش بافت طرح خزه ای دو رو برای  تعداد دانه های فرد کار کنید رج اول : ۱ دانه از زیر ، * ۱ دانه از رو ، ۱ دانه از

آموزش بافت طرح لوزی برجسته

آموزش بافت طرح لوزی برجسته سلام دوستان این طرح معروف به طرح لوزی برجسته چارلز تعداد دانه ها ۱۲ دانه + ۱ دانه می باشد رج اول : روی کار * ۱ دانه از زیر ، ۱ دانه از رو