بایگانی برای دسته "تل و هد بافتنی"

آموزش بافت هد بافتنی

آموزش بافت یک هد بافتنی خوشگل. شما می تونید از باقی مانده نخ هایی که توخونه دارید وبا کمترین زمان این هد خوشگل رو ببافید.     رج ۱- بافت را با ۲۰ زنجیره شروع می کنیم و سه زنجیره اول را نمی بافیم و بقیه زنجیره ها را با پایه بلند می بافیم. رج ۲- کار […]

۸ام خرداد ۱۳۹۳ بدون نظر دسته بندی : تل و هد بافتنی