آخرین اخبار : 

آستین لباس در خیاطی متد گرلاوین

آموزش آستین لباس در خیاطی متد گرلاوین

آستین لباس : برای رسم آستین لباس ابتدا دور بازو را تقسیم بر ۲ ثابت کرده سپس به اضافه ۲ ثابت میکنیم که عرض کادر آستین به دست میاید . سپس این اندازه را هم تقسیم بر ۲ میکنیم ،

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام