آخرین اخبار : 

آموزش اندازه گیری بافتنی

روش اندازه گیری و سایزبندی برای شروع کار در بافتنی

آموزش بافتنی بخش سوم

    روش اندازه گیری و سایزبندی برای شروع کار     به دو روش میتوان لباس بافتنی را اندازه گیری کرد:   روش اول : به کاموای مورد نظر خود نگاه کنید اگر کاموای شما از نظر ضخامت متوسط