آخرین اخبار : 

آموزش بافتنی مدل درختی

آموزش بافتنی مدل درختی

  آموزش مدل :   من برای این مدل ۲۹ دانه سر انداختم .   نکته :   تمام رجهای زوج از رو بافته میشوند حتی ژوته ها .   رج اول :   ۱ دانه از زیر +۱ ژوته

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام