آخرین اخبار : 

آموزش بافتنی مدل دو پيچ كنار هم

آموزش بافتنی مدل دو پیچ کنار هم

دراین مدل ۲ تا رو ۶ تا زیر بافته می شود و پیچ روی ۶ دانه زیر انجام می شود ۶ تا دانه را به ۲ قسمت ۳ تایی تقسیم می کنیم ……. دانه سوم قسمت اول را از روی

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام