آخرین اخبار : 

آموزش بافتنی مدل لانه زنبوری

مدل بافت لانه زنبوری

رج روی میل(رج اول) ۱ دانه از زیر بافته نخ را روی کار آورده ومیل را از زیر داخل دانه دوم می کنیم بدون آنکه دانه دوم را ببافیم نخ از رو  روی میل و روی دانه دوم می افتد

آموزش بافت مدل لانه زنبوری

مدل لونه زنبوری خیلی قشنگه برای این مدل رج اولمون حتما باید یک دانه از زیر + یک دانه از رو باشه بعد رج بعد دانه اول رو نمیبافیم ( طبق همه بافتها که دانه اول بافت بافته نمیشه )