آخرین اخبار : 

آموزش بافتن قنداق فرنگی

آموزش بافت قنداق فرنگی

مواد لازم :۵ کلاف نخ متوسط میل شماره ۴ دکمه ۴ عدد   ۸۰ دانه سر می گیریم  بدون کشبافت  شروع به بافت  ساده می کنیم . به بلندی ۷ سانت که بافتیم از هر طرف ۱دانه کور می کنیم 

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام