آخرین اخبار : 

آموزش بافتن مانتو

مدل مانتو بافتنی

یک آموزش بافت به همراه نقشه بافت(که من چیزی ازش سر در نمیارم) تصویر بزرگ: الگو و نقشه:  

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام