آخرین اخبار : 

آموزش بافتن کفشک نوزاد

آموزش بافت کفشک نوزاد

این مراحل تصویری: طرز بافت : برای بافت این کفشک ۲۵ دانه سر انداخته و ۳۰ رج رکن (همه رج زیر یا همه رج رو )می بافیم این قسمت ساق پای بچه را خواهد گرفت . حالا ۱۰ دانه از

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام