آخرین اخبار : 

آموزش بافت ابری

آموزش بافت ابری

  در این بافت یا همه رجها از زیر بافته میشود یا همه رجها از رو که پشت و روی کار ما یک شکل هستش . روی کار   پشت کار  

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام