آخرین اخبار : 

آموزش بافت تونیـک زنانه

آموزش بافت تونیـک زنانه

 وسایل مورد نیاز : ۱- کلاف ۱۰۰ گرمی    ۴ عدد    ۲- قلاب تلفون شماره ۵/۲ طریقه بافت : ابتدا دور شکم را اندازه گرفته اندازه بدست آمده را تقسیم بر ۲ کنید به اندازه نصف اندازه بدست آمده زنجیر ببافید.

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام